Programmamanagers Jos Oosterveen en Walter Groen hebben ieder eigen rol in transitie Talentgericht onderwijs

Walter Groen (l) en Jos Oosterveen: 'De onderwijsvernieuwing vraagt ook iets van de manier waarop we ons onderwijs structureren.'

Aan de slag gaan met onderwijsontwikkeling, dat vraagt wat van de héle organisatie. Om dat in goede banen te leiden heeft Fontys twee programmamanagers aangesteld: Jos Oosterveen en Walter Groen. Jos houdt zich vooral bezig met de onderwijskant, Walter met de logistieke zaken die dat gaan ondersteunen. Waar staat Fontys nu en wat zijn de plannen?

Jullie werken allebei sinds kort bij Fontys, wat is jullie eerste indruk?
Walter: ‘Wat mij opvalt is dat Fontys het programma TGO (Talentgericht onderwijs, red.) gedegen aanpakt. Tegelijk met de onderwijsvernieuwing wordt meteen ook de onderwijslogistiek onder handen genomen, dit zie ik als een groot voordeel. Keuzes die je maakt op onderwijskundig vlak hebben nu eenmaal invloed op de processen en systemen.

Neem het werken met leeruitkomsten in combinatie met de wens om studenten regie te laten nemen over hun studieproces om zich te kunnen profileren in het door hen gekozen beroepsprofiel: dat vraagt iets van de manier waarop we ons onderwijs structureren maar ook van hoe we gaan roosteren en omgaan met lokalenbeheer.’

Jos: ‘Ik waardeer dat ze bij Fontys de veranderuitdaging die hoort bij TGO niet uit de weg gaan. Samen maakten we bijvoorbeeld het kader Talentgericht onderwijs, waarin de afspraken en uitgangspunten zijn vastgelegd, zoals aantal studiepunten van leeruitkomsten. Dat vraagt iets van ons allemaal. Het is goed om te zien dat we hierover ook echt goede gesprekken voerden. En natuurlijk is dat op het scherpst van de snede, maar als je dat kunt doen met een gemeenschappelijk doel en respect voor elkaar, dan heb je een mooie basis voor zo’n stevige verandering.’

Op welke manier leveren jullie een bijdrage aan Talentgericht onderwijs?

Jos: ‘Het gaat vooral om het verbinden van de diverse perspectieven, het organiseren van de dialoog en dan komen tot een keuze die goed is voor Fontys.’

Walter: ‘Fontys kent een verleden waarin instituten veel vrijheid hadden om ook de onderwijsondersteuning te organiseren zoals zij dat wilden. In het programma TGO Onderwijslogistiek zoeken we naar een optimum waarbij we meer dan voorheen processen en systemen op één Fontysmanier gaan uitvoeren.’

Jos: ‘Het allerbelangrijkste is dat instituten zelf eigenaar zijn voor de doorontwikkeling van het curriculum naar TGO. Op veel plekken zijn ze al volop bezig. Maar als Fontys gaan we meer samendoen.

Zo wordt Talentgericht onderwijs vast onderdeel van het gesprek tussen de instituutsdirecties en het college van bestuur. We gaan het voor instituten simpeler maken om hulp te vragen en daar ook passend op reageren. We organiseren kennisdeling tussen instituten op belangrijke thema’s zoals toetsing.

En een laatste voorbeeld is dat we inzetten op een breder en centraal professionaliseringaanbod zodat collega’s uit de instituten ook over de grenzen van de instituten met en van elkaar kunnen leren.’

Walter: jij brengt in kaart welke systemen en processen er zijn, om daar vervolgens meer lijn in aan te brengen. Kun je daar meer over vertellen?
‘Als we studenten een sluitende informatievoorziening willen bieden en Talentgericht onderwijs mogelijk willen maken, dan moeten we meer dan voorheen samen op zoek naar één Fontys-onderwijslogistiek.

In het verleden zijn veel verschillende werkwijzen, methoden en systemen ontwikkeld voor informatievoorziening aan studenten. Soms zelfs binnen één opleiding. Studenten zien door de bomen het bos niet meer. Bovendien zijn al deze verschillende werkwijzen ingewikkeld en duur in het beheer en belemmeren ze ons vermogen om snel in te springen op nieuwe ontwikkelingen.

Als we studenten Talentgericht onderwijs willen bieden, docenten willen ontzorgen en ondersteunende medewerkers hun taken goed willen laten uitvoeren, dan is samenwerken de sleutel. En dat betekent ook samen keuzes maken. Samen kiezen voor een zelfde manier van werken en samen kiezen voor systemen en applicaties die ons werk en onderwijs ondersteunen.’

Wat gaat dat betekenen in de praktijk?
‘Het betekent dat we soms iets moeten opgeven of anders moeten gaan doen dan we gewend zijn. Door bijvoorbeeld het onderwijsaanbod op één centrale plek te gaan vastleggen en onderhouden. Zo kunnen we deze informatie op andere plekken en in andere processen hergebruiken. En zorgen dat we een proces hebben dat goed is te automatiseren, met minder kans fouten, goed te beheren en niet onbelangrijk: dat gebruiksvriendelijk is voor onze studenten.

Meer en meer geven instituten aan voorstander te zijn van een betere Fontysbrede onderwijsondersteuning. Daarvoor is het noodzakelijk dat ook de ondersteuning van diensten op een hoger niveau komt.’

Er wordt best wat gevraagd van medewerkers in deze transitie. Wat brengt het hén?
Jos: ‘We doen het natuurlijk in eerste instantie allemaal voor onze studenten, we willen hen nog beter voorbereiden op de toekomst. Met deze vorm van onderwijs verbinden we het werkveld, onderzoek en onderwijs beter. Zo bereiden we onze studenten voor om regie te nemen in de snel veranderende context waarin zij komen te werken. Belangrijk ook is dat het werkveld in onze regio volop achter deze onderwijsvorm staat.

Wat het voor medewerkers betekent is wisselend. Sommige opleidingen werken al grotendeels volgens het kader. Andere nog niet. Iedere opleiding bepaalt zelf wat voor haar een logische volgende stap is passend bij de talenten van de docenten, met een gezamenlijke stip op de horizon. Daarvoor maakt iedere opleiding dan ook een plan van aanpak.'

Stel: ik spreek jullie over vijf jaar. Hoe staat Fontys er dan voor?
Jos: ‘Laat ik vooropstellen dat Fontys ons niet nodig heeft om een krachtige onderwijs- en onderzoeksinstelling te zijn. Iedereen werkt iedere dag om het onderwijs weer een beetje beter te maken. Dat komt ook terug in het nieuwe kwaliteitsbeleid, vastgelegd in: Kwaliteit volgens Fontys.

Met het programma organiseren we meer de gezamenlijkheid. Medewerkers en studenten ervaren de voordelen van de kleinschaligheid en het persoonlijke van de opleidingen en de kracht van een grote organisatie als Fontys. Dat potentieel benutten we beter.'

Achtergrond

  • 5 maart

Hoe Fontys kijkt naar Talentgericht onderwijs

Fontys biedt Talentgericht onderwijs aan. Waarom doen wij dit? Hoe zie je het terug in ons onderwijs? En welke afspraken hebben we samen gemaakt? Lees er meer over in dit bericht.

Lees verder

Auteur: TextVast

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.