• 5 maart

Hoe Fontys kijkt naar Talentgericht onderwijs

Studenten op campus Rachelsmolen - foto: Bas Gijselhart.
Fontys biedt Talentgericht onderwijs aan. Waarom doen wij dit? Hoe zie je het terug in ons onderwijs? En welke afspraken hebben we samen gemaakt? Lees er meer over in dit bericht.

We zijn een talentgericht Fontys - nu al, maar in 2025 nog meer. Wij zien talent niet als iets unieks dat slechts bij een enkele ‘uitblinker’ voorkomt. Nee, ieder van ons heeft talenten en Fontys stelt zichzelf ten doel dat talent verder te ontwikkelen.

Zo’n benadering vraagt van ons als professionals dat we goed naar studenten kijken, naar hun eigenschappen en persoonlijke kwaliteiten, gericht op de mens. Het vraagt van ons dat we tegemoet komen aan verschillen, of, sterker: dat we diversiteit, unieke eigenschappen als kracht zien en ook zo benaderen.

Studenten op campus Stappegoor - foto: Charlotte Grips.
Studenten op campus Stappegoor - foto: Charlotte Grips.

Waarom doen we dit?

Doen we dit omdat we dat leuk vinden? Dat ook. Het ontwikkelen van talent en van jonge mensen is de drive van velen in het onderwijs. Maar belangrijker is dat we het als onze opdracht beschouwen om bij te dragen aan de maatschappij. Door in te spelen op de veranderende en steeds complexere vraagstukken en te voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt die in hoog tempo vergrijst.

Hoe zie je dat terug in ons onderwijs?

Fontys helpt studenten ontdekken waar hun talenten liggen en hoe zij zich via hun opleiding kunnen profileren in hun vakgebied. Als specialist, generalist, of elke mogelijke combinatie daarvan. Elk talent telt. Met een stevige basis in inhoudelijke expertise, interpersoonlijke vaardigheden en de kunde om aan complexe en multidisciplinaire vraagstukken te werken.

Iedereen heeft talent, elk talent telt

Studenten nemen zelf regie, krijgen meer vrijheid, en leren van de keuzes die ze maken. In onze onderwijsomgeving kan iedereen een eigen weg vinden, passend bij de eigen behoeftes en mogelijkheden. Leren kan altijd en overal. Grensoverstijgend leren, denken en werken is voor onze studenten – en voor onze medewerkers - vanzelfsprekend. Studenten weten én voelen dat ze bij Fontys worden gezien en gewaardeerd.

Studenten campus Rachelsmolen - foto: Charlotte Grips.
Studenten campus Rachelsmolen - foto: Charlotte Grips.

Wat spreken we met elkaar af?

Per 'uitgangspunt van leren' (dat zijn er vijf) hebben we de volgende basisafspraken gemaakt:

1. Iedereen wordt uitgedaagd de eigen talenten te ontdekken en maximaal te ontplooien

  • We werken met leeruitkomsten. Deze ordenen we in taakgebieden die herkenbaar zijn voor het werkveld. Deze taakgebieden vormen onderwijseenheden van 15 of 30 studiepunten. Zo kunnen studenten over een langere periode hun leren zichtbaar maken.
  • Fontysopleidingen met hetzelfde landelijke beroeps- of opleidingsprofiel stemmen de leeruitkomsten en de groepering daarvan in onderwijseenheden met elkaar af. Zo kunnen studenten de verschillende leercontexten van Fontys goed benutten.
  • Bacheloropleidingen hebben een onderwijseenheid met vrije (minor)ruimte van 30 studiepunten in de
   postpropedeutische fase. Studenten bepalen zelf waarmee zij deze ruimte invullen. Dit kan niet alleen binnen Fontys, maar ook daarbuiten.
  • Bacheloropleidingen hebben uitsluitend een propedeutische en postpropedeutische opleidingsfase. Associate degree- en masteropleidingen hebben beide één opleidingsfase.

  2. Leren vindt zoveel mogelijk plaats in een authentieke leeromgeving

   • De authentieke beroepspraktijk staat centraal: studenten leren en werken in de concrete beroepscontext of een leeromgeving die deze benadert.
   • Werken aan authentieke (maatschappelijke) vraagstukken samen met studenten, docenten, onderzoekers en werkveldprofessionals van andere vakgebieden is verankerd in de leeruitkomsten.

   3. Leren is samen kennis en vaardigheden opdoen, onderzoeken en ervaren

     • Samen leren, werken en onderzoeken is verankerd in de leeruitkomsten.
     • Onderwijsactiviteiten bestaan uit een doordachte mix van online en face-to-face mogelijkheden die elkaar versterken.

     4. Studenten zijn eigenaar van hun eigen leerproces

      • Elke student wordt begeleid door een studentcoach in het (leren) maken van keuzes en het (leren) regisseren van het persoonlijke leertraject.
      • Elke student heeft een dynamisch studieplan waarin wordt vastgelegd hoe het leertraject vorm krijgt.
      • Elke student bouwt een portfolio waarmee aangetoond wordt dat de leeruitkomsten zijn gerealiseerd. Hierbij leert de student van feedback om de volgende stap te zetten in de eigen ontwikkeling. Daarnaast krijgt elke student de vrijheid om zelf passend bewijsmateriaal aan te dragen naast het eventuele verplichte materiaal.

      5. Leren vindt plaats in een omgeving waarbij studeerbaarheid voorop staat

      • Iedere opleiding heeft een voorgestelde leerroute. Hierbinnen zijn de toets- en onderwijsactiviteiten in lijn met de leeruitkomsten.
      • Iedere opleiding werkt met het Fontysbrede kader toetskwaliteit.
      • Onderwijsactiviteiten worden per semester aangeboden in twee eenheden van 15 studiepunten (na elkaar of parallel) of één eenheid van 30 studiepunten.
      • We werken met de Fontysbrede vastgestelde processen en systemen.
      Alles over Talentgericht onderwijs

      Lees meer

      • 5 maart
      • Talentgericht

      Onderwijsvernieuwing is niet nieuw, afspraken wel

      Studenten nemen de regie over hun eigen leerproces, krijgen meer vrijheid en leren van de keuzes die ze maken. Deze uitgangspunten van talentgericht onderwijs zijn niet nieuw binnen Fontys. Wat wel nieuw is, zijn de afspraken die hierover zijn vastgelegd.

      Lees verder

      Auteur: programma Talentgericht Onderwijs

      Reacties

      De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.