Wie, wat, waar

Welke projecten, programma's, netwerken, websites en andere initiatieven heeft Fontys rond de kernwaarde 'talentgericht Fontys', zodat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen?

1. Alles over onderwijsontwikkeling

  Transitie educatieve opleidingen

  De educatieve opleidingen van Fontys bundelen hun krachten om samen met studenten en werkveld een nieuw onderwijsmodel vorm te geven, dat flexibeler en toekomstbestendig is. Het programma transitie educatieve opleidingen geeft sturing aan deze ontwikkeling.

  Lees meer

  Hybride leeromgevingen

  Op diverse plekken is al kennis opgebouwd over het initiëren en ontwerpen van hybride leeromgevingen. Het programma Hybride LeerOmgeving bouwt voort op de ontwikkelde kennis en netwerken en brengt ervaringen, vragen en behoeften ten aanzien van hybride leeromgevingen bij elkaar.

  Lees meer

  Netwerk hybride leeromgeving

  Het dynamisch netwerk fungeert als ‘platform’ voor geïnteresseerden om samen kennis te delen, te ontwikkelen en te verbinden. Iedereen die geïnteresseerd is in hybride leeromgevingen kan zich op verschillende manieren aansluiten.

  Lees meer

  Kenniscentrum Leven lang ontwikkelen

  Het kenniscentrum Leven lang ontwikkelen (LLO) zet zich in voor een regio waarin elk individu gedurende het hele leven (pro)actief zijn of haar kwaliteiten kan ontwikkelen en benutten voor een duurzame bijdrage aan samenleving, werk en eigen gezondheid en geluk.

  Lees meer

  Kennisthema Toekomst van leren

  Onderzoek doen naar de toekomst van leren, van kind tot en met professional, ziet Fontys als een belangrijke maatschappelijke opdracht. Dit kennisthema wil een bijdrage leveren aan de wendbaarheid en veerkracht van de inwoners en beroepsbevolking van de regio.

  Lees meer

  Onderwijsontwikkeling

  De leeromgeving heeft invloed op wat en hoe studenten leren, de ondersteuning daarbij van docenten en de omgeving. Denk aan de studeerbaarheid van het curriculum of de toetsing en feedback.

  Lees meer

  Professionele werkplaatsen, samenwerken met impact

  Dit lectoraat wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van samenwerkingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Dit doet het lectoraat door lerend en onderzoekend samen te werken werken met de beroepspraktijk.

  Lees meer

  Lectoraat Dynamische talentinterventies

  Dit lectoraat doet onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent in de werkcontext. Het lectoraat wil eraan bijdragen dat elk individu zijn talenten kan ontdekken, ontwikkelen en benutten en daardoor betekenisvol werk kan vervullen.

  Lees meer

2. Alles over studentwelzijn

  Studentcoaching

  Welke rol je ook hebt docent, studentcoach of coördinator: in alle gevallen zijn studentenwelzijn, toegankelijkheid en inclusie de centrale thema's waar je in jouw dagelijkse werk mee te maken hebt.

  Lees meer

  Fontys Helpt/Helps

  Dé plek waar studenten met extra ondersteuningsvragen of twijfels terechtkunnen én waar zij praktische informatie vinden. Ook in het Engels.

3. Alles over internationalisering

  Visie op internationalisering

  Fontys leidt studenten op in een internationale regio. En onze studenten willen zich meer richten op internationaal maatschappelijke vraagstukken als voorbereiding op hun rol in onze multiculturele en veelal internationaal georiënteerde samenleving. Fontys heeft een visie op het gebied van internationalisering voor onderwijs, onderzoek en de ondersteunende processen. Deze visie is de komende jaren leidend in de ontwikkeling van beleid op onder andere het (internationale) opleidingenportfolio, taal, werving en studentenhuisvesting.

  Visie op internationalisering

  Community Internationalisation

  De Community Internationalisation is de plek waar je informatie kunt vinden rondom internationalisering zoals over partnerbeheer, crisismanagement in het buitenland en internationalisering van het curriculum.

  Lees meer

  Internationale en interculturele competenties

  In het netwerk ga je samen met andere Fontyscollega’s aan de slag met Internationale en interculturele competenties. Van en met elkaar leren, kennis delen en inspireren staat hierin centraal.

  Meld je aan

  Brabant International Students

  Het project Brabant International Students zet voor en samen met de Brabantse Hoger onderwijsinstellingen TU Eindhoven, Tilburg University, Fontys en Avans in op het extra aantrekken en behouden van internationale studenten met een focus op tech & IT.

  Lees meer

  Leernetwerk internationale en interculturele competenties

  In het netwerk ga je samen met andere Fontyscollega’s aan de slag met Internationale en interculturele competenties. Van en met elkaar leren, kennis delen en inspireren staat hierin centraal.

  Meld je aan

4. Oriëntatie, aansluiting en matching

  Aansluiting, oriëntatie en matching

  Lees meer over de activiteiten van Fontys om elke student op de juiste plek krijgen en overgangen in de onderwijsloopbaan van de student goed laten verlopen.

  Lees meer