Wie, wat, waar

Welke projecten, programma's, netwerken, websites en andere initiatieven heeft Fontys rond de kernwaarde 'onderzoekend Fontys'?

Met deze pagina wil Fontys Hub medewerkers van Fontys en andere belangstellenden een overzicht geven van de belangrijkste initiatieven bij Fontys op genoemd thema. Volledig zijn we (nog) niet. Vind je dat jouw project - dat bijdraagt aan het thema 'onderzoekend Fontys' - ook op deze pagina hoort? Neem dan contact met ons op!

Stuur een mail

Netwerken

  Fontys Promovendi Groep

  Fontys heeft een netwerk opgezet voor en door Fontys collega's die met promotieonderzoek bezig zijn, dit willen opstarten (pre-promovendi) of al gepromoveerd zijn.

  Lees meer

  Universities of Applied Sciences Netherlands

  De missie van UASNL in Brussel is om de expertise van Nederlandse hogescholen beter te verbinden met Europese maatschappelijke uitdagingen, partners en beleid.

  Lees meer

Lectoraten en kennisthema's

  Vind lectoraat, deskundige, project

  Op deze plek vind je een overzicht van alle lectoraten, experts, onderzoekers, kenniscentra en kennisthema’s van Fontys.

  Lees meer

  Versterking impact praktijkgericht onderzoek

  Dit lectoraat doet onderzoek naar de manier waarop onderzoekers impact bevorderen en hoe ze impact in kaart kunnen brengen.

  Lees meer

Projecten en programma's

  Project Onderzoeksinformatie

  Vind jij het ook belangrijk dat ons praktijkgericht onderzoek de aandacht krijgt die het verdient? Om dit in de breedte te verbeteren is het project ‘Onderzoeksinformatie’ gestart.

  Lees meer

  Verbeterprogramma Praktijkgericht Onderzoek

  Hoe kan Fontys haar praktijkgericht onderzoek verder professionaliseren en beter zichtbaar maken? Daaraan werkt het Verbeterprogramma Praktijkgericht Onderzoek.

  Lees meer

Portals

  Ondersteuning Praktijkgericht Onderzoek

  Op deze portal vind je informatie ter ondersteuning van je onderzoek, voor, tijdens en na.

  Lees meer

  Onderzoeksorganisatie

  Deze pagina biedt een overzicht van de verschillende spelers en onderdelen van het praktijkgericht onderzoek van Fontys.

  Lees meer