Wie, wat, waar

Welke projecten, programma's, netwerken, websites en andere initiatieven heeft Fontys rond het thema 'Inclusief Fontys'?

Met deze pagina wil Fontys Hub medewerkers van Fontys en andere belangstellenden een overzicht geven van de belangrijkste initiatieven bij Fontys op genoemd thema. Volledig zijn we (nog) niet. Vind je dat jouw project - dat bijdraagt aan het thema 'Inclusief Fontys' - ook op deze pagina hoort? Neem dan contact met ons op!

Stuur een mail

Informatieve websites

  De Schatkamer

  In de Schatkamer vind je diverse podcasts, blogs en andere materialen rondom het thema Inclusie en Diversiteit

  Lees meer

  Fontys Helpt

  Dé plek waar studenten en begeleiders terecht kunnen met extra ondersteuningsvragen. Maar ook mooie initiatieven en communities staan die kunnen inspireren of waar studenten bij kunt aansluiten.

  Lees meer

  Webtoegankelijkheid

  In Nederland zijn er 6.400.000 mensen die behoefte hebben aan een toegankelijke website, zoals (kleuren)blinden, slechtzienden, lichamelijk gehandicapten, laaggeletterden, dyslectici, doven en slechthorenden.

  Lees meer

Netwerken

  Community ADHD

  In deze community delen medewerkers en studenten met ADHD hun ervaringen en kunnen zij kennis uitwisselen.

  Stuur een mail

  Community Autisme

  De Fontys Autisme Ambassade is opgezet door medewerkers, voor medewerkers. Onze activiteiten zijn er op gericht om een platform op te bouwen voor medewerkers met autisme om elkaar te vinden en elkaar te ondersteunen.

  Lees meer

  Fontys Pride

  Fontys Pride is een inclusieve community voor LHBTIQA+ studenten en medewerkers van Fontys en natuurlijk voor iedereen die wil aansluiten.

  Lees meer

  Internationale en interculturele competenties

  In het netwerk ga je samen met andere Fontyscollega’s aan de slag met Internationale en interculturele competenties. Van en met elkaar leren, kennis delen en inspireren staat hierin centraal.

  Meld je aan

Lectoraten en kennisthema's

  Diversiteit en (ortho-)pedagogisch handelen

  De missie van dit lectoraat is om met meer doordacht pedagogisch handelen in interacties en relaties met opvoeders en jeugdigen ruimte te creëren voor het nieuwe en het andere om in deze complexe wereld.

  Lees meer

  Sociale veerkracht

  Dit lectoraat is een kennispartner voor maatschappelijke organisaties, docenten en studenten. We werken ook samen met universiteiten, overheden, zorg- en welzijnsaanbieders, burgers, zakelijke relaties en andere spelers aan maatschappelijke vraagstukken die spelen in Noord-Brabant.

  Lees meer

  Waarderen van diversiteit

  Hoe kan ik tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van àl mijn leerlingen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij zich allemaal gezien en gewaardeerd voelen in mijn klas? Dit zijn de vragen waar dit lectoraat zich mee bezighoudt.

  Lees meer