Datum: 4 juni
Tijdstip: 10.00-13.00u
Locatie: campus Rachelsmolen, Eindhoven

Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid

Inhoud
Stages vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum binnen Fontys. Voor veel studenten is hun stage een eerste ervaring in en met de praktijk. De stagetijd is bij uitstek een tijd om te onderzoeken, innoveren en ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Maar wat als de omstandigheden belemmerend zijn?

Niet alleen bij het zoeken naar een stage, maar ook tijdens de stage kunnen er belemmeringen optreden. Deze worden vaak 1:1 besproken met de stagebegeleider. Toch blijkt dat ongelijke kansen en het ervaren van discriminatie op grond van persoonskernmerken niet of nauwelijks worden besproken, noch gemeld. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien onze studenten het beste tot hun recht komen en floreren in een veilige en goede leeromgeving.  

Handen ineen
Programma Inclusieve Samenleving, RADAR expertisecentrum tegen discriminatie en de Gemeente Eindhoven slaan de handen ineen. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. RADAR vindt het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. In opdracht van de Gemeente Eindhoven is de workshop tot stand gekomen. Deze workshop versterkt het professionele handelen van de stage- of praktijkbegeleider op het thema stagediscriminatie.

Tijdens de workshop komt aan bod:

  • Introductie op het thema (stage)gelijkheid;
  • Kennis en kaders (Kahnemann, Micro-agressie);
  • Gevoelens, gevallen en gevolgen van ongelijkheid;
  • Fontys casuïstiek;
  • Handvatten en tips om stage-ongelijkheid tegen te gaan;
  • Reflectie, wat kan ik morgen anders doen?

Met als gevolg dat de workshop:

  • Bijdraagt aan het creëren van een veilig leerklimaat;
  • Een betere begeleiding biedt aan studenten die met (stage)discriminatie te maken krijgen;
  • Kennis vergroot over het herkennen en voorkomen van discriminatie.

Doel: bewustwording en handvatten bieden rondom het tegen gaan van stagediscriminatie.

Voor wie?
Stage- en praktijkbegeleiders, Fontys medewerkers en docenten, het werkveld

Bron: Fontys Mens en Maatschappij

Aanmelden