Datum: 30 mei
Tijdstip: 13.00-17.00u
Locatie: campus Rachelsmolen, Eindhoven

Kick-off train de trainer: Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid

Let op: Dit is een 'train de trainer' training waar je leert om de workshop Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid te geven. Het is een vereiste dat je eerst de reguliere workshop hebt gevolgd.

Inhoud
Stages vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum binnen Fontys. Voor veel studenten is hun stage een eerste ervaring in en met de praktijk. De stagetijd is bij uitstek een tijd om te onderzoeken, innoveren en ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Maar wat als de omstandigheden belemmerend zijn?

Niet alleen bij het zoeken naar een stage, maar ook tijdens de stage kunnen er belemmeringen optreden. Deze worden vaak 1:1 besproken met de stagebegeleider. Toch blijkt dat ongelijke kansen en het ervaren van discriminatie op grond van persoonskernmerken niet of nauwelijks worden besproken, noch gemeld. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien onze studenten het beste tot hun recht komen en floreren in een veilige en goede leeromgeving.  

Handen ineen
Programma Inclusieve Samenleving, RADAR expertisecentrum tegen discriminatie en de Gemeente Eindhoven slaan de handen ineen. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. RADAR vindt het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. In opdracht van de Gemeente Eindhoven is de workshop tot stand gekomen. Deze workshop versterkt het professionele handelen van de stage- of praktijkbegeleider op het thema stagediscriminatie.

Tijdens de training komt aan bod:

 • Introductie op het thema (stage)gelijkheid;
 • Kennis en kaders (o.a. Kahnemann, micro-agressie, discriminatie, active bystander);
 • Wetgeving;
 • Casuïstiek;
 • Groepsdynamica;
 • Sociale en psychologische veiligheid.

Met als uitkomst dat Fontys beschikt over eigen trainers:

 • die kennis vergroten over het herkennen en voorkomen van (stage)discriminatie;
 • die collega's kunnen leren hoe ze een veilig leerklimaat kunnen creëren;
 • die collega's kunnen leren om betere begeleiding te bieden aan studenten die met (stage)discriminatie te maken krijgen;
 • die verbeterpunten kunnen signaleren.

Doel: het opleiden van Fontysprofessionals die de workshop 'Van stagdiscriminatie naar stagegelijkheid' kunnen geven binnen Fontys, binnen het eigen en/of andere instituten, ter bewustwording en om handvatten te bieden rondom het tegengaan van (stage)discriminatie.

Voor wie?
Fontysmedewerkers: stage- en praktijkbegeleiders, en docenten die op een andere manier met stage en stagestudenten te maken hebben.

Duur en data
De training bestaat uit:

 • Twee dagdelen van vier uur (fysieke bijeenkomst);
 • Een online bijeenkomst van één uur in de vorm van een Lunch & Learn, die een maand na de fysieke bijeenkomsten plaatsvindt.

Voorafgaand aan de training krijg je een hand-out met informatie/ theorie en eventueel een aantal opdrachten zodat je al over basiskennis beschikt. Ook wordt verwacht dat je voor de online bijeenkomst een workshop in de praktijk hebt gegeven binnen je eigen team of instituut. Je doet dit samen met een andere deelnemer. Ook is er de mogelijkheid dat er een trainer van RADAR bij aanwezig is.

Data

 • Train de trainer deel I donderdag 30 mei 13:00 – 17:00
 • Train de trainer deel II donderdag 6 juni 13:00 – 17:00
 • Vóór 4 juli heb je zelf een workshop Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid gegeven
 • Lunch & Learn online bijeenkomst op 4 juli 12:00 – 13:00

Bron: Fontys Mens en Maatschappij

Aanmelden