Workshop van stagediscriminatie naar stagegelijkheid

In opdracht van Gemeente Eindhoven is deze workshop tot stand gekomen. Deze workshop versterkt het professionele handelen van de stage- of praktijkbegeleider op het thema stagediscriminatie.
Locatie
Eindhoven

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Docenten

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Bruggenbouwer | Inspirator

Omschrijving

Niet alleen bij het zoeken naar een stage, maar ook tijdens de stage kunnen er belemmeringen optreden. Deze worden vaak 1:1 besproken met de stagebegeleider. Toch blijkt dat ongelijke kansen en het ervaren van discriminatie op grond van persoonskernmerken niet of nauwelijks worden besproken, noch gemeld. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien onze studenten het beste tot hun recht komen en floreren in een veilige en goede leeromgeving.

Tijd voor actie. Het is nu de tijd van ACTIE en DOEN voor onze studenten en hun toekomst.

Elk stage- en praktijkbegeleider zou hierin zijn/ haar/diens rol moeten pakken en ervoor moeten zorgen dat studenten belemmeringen rondom stage delen. Het (h)erkennen van stagediscriminatie is hierin cruciaal,
zodat niet alleen samen kan worden onderzocht hoe dit voorkomen kan worden, maar dat er ook op een
goede manier actie kan worden genomen richting de praktijk.
Minister Dijkgraaf (2023) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap zegt hierover
het volgende: “Discriminatie in iedere vorm is onacceptabel. Actie tegen stagediscriminatie is nodig omdat het jongeren uitsluit van deelname aan de maatschappij en hen de kans op persoonlijke ontwikkeling en perspectief
ontneemt” (Dijkgraaf, 2023).

Handen ineen
Programma Inclusieve Samenleving, RADAR expertisecentrum tegen discriminatie en de Gemeente Eindhoven slaan de handen ineen. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. RADAR vindt het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. In
opdracht van de Gemeente Eindhoven is de workshop tot stand gekomen. Deze workshop versterkt het professionele handelen van de stage- of praktijkbegeleider op het thema stagediscriminatie.

Tijdens de workshop komt het volgende aan bod:

  • Introductie op het thema (stage)gelijkheid
  • Kennis en kaders (Kahneman, Micro-agressie)
  • Gevoelens, gevallen en gevolgen van ongelijkheid Fontys casuïstiek
  • Handvatten en tips om stage-ongelijkheid tegen te gaan Reflectie, wat kan ik morgen anders doen?

Resultaat

De workshop:

  • draagt bij aan het creëren van een veilig leerklimaat;
  • biedt handvaten voor een betere begeleiding aan studenten die met (stage)discriminatie te maken krijgen;
  • vergroot kennis over het herkennen en voorkomen van discriminatie.

Data en tijden

Donderdag 4 april 13:00 – 16:00
Donderdag 30 mei 13:00 – 16:00 - Dit is een 'Train de trainer' workshop
Dinsdag 4 juni - 10:00 - 13:00 – 16:00
Donderdag 12 september 10:00 - 13:00 - Dit is een workshop voor het werkveld

Meer info

Kim de Veer-Krijger

Kosten: N.v.t.