Workshop Re-integratiebevordering (verzuimbegeleiding)

Via deze workshop ontvang je een brede basis qua kennis en vaardigheden om de rol van casemanager goed te kunnen vervullen en ontdek je wat er precies van je wordt verwacht in deze setting.
Locatie
Eindhoven

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Leidinggevenden

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Expert

Omschrijving

   Binnen Fontys vinden we het belangrijk dat onze medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar zijn. We proberen samen te voorkomen dat iemand arbeidsongeschikt raakt als gevolg van ziekte. Toch komt het voor dat de belasting die het werk vraagt soms groter is dan de belastbaarheid van de medewerker. Op dat moment wordt van jou als casemanager verwacht dat je samen met de medewerker al het mogelijke doet in het kader van de re-integratie. Maar wat wordt er dan precies van je verwacht als casemanager? In deze 1-daagse workshop geven wij je een brede basis qua kennis en vaardigheden om de rol als casemanager goed te kunnen vervullen.

   Gedurende deze workshop zullen we stilstaan bij de volgende thema's:

   • Wat is onze visie op verzuim? Wat is het verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid? Wat is goed werkgeverschap en wat is goed werknemerschap in het kader van verzuim?
   • Hoe verloopt het proces van aanvragen van ziekteverlof. Wat mag ik vanuit de privacywet vragen en vastleggen? Hoe om te gaan met een frequent verzuimende medewerker? Wat zijn mogelijke andere verlofvormen als er geen sprake is van ziekteverlof?
   • Wat zijn juridische verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter? Wie doet wat wanneer in het eerste en tweede ziektejaar (spoor 1 & spoor 2)? Welke arbeidsrechtelijke activeringsinstrumenten kunnen worden ingezet? Hoe zorg ik voor een goed dossier en voorkom ik een mogelijke loonsanctie?
   • Wat is de rol en de positie van de bedrijfsarts? Welke vragen stel ik als casemanager aan de bedrijfsarts? Hoe opvolging te geven aan het advies van de bedrijfsarts?
   • Hoe voer ik het 'goede' gesprek om te zorgen dat iemand weer kan re-integreren in arbeid? Welke gesprekstechnieken en interventievaardigheden kan ik inzetten om het GOEDE gesprek te voeren met mijn medewerker?

   Tijdens de workshop is er ook voldoende ruimte om een casus in te brengen en ervaringen met elkaar te delen. De workshop wordt gegeven door twee P&O consultants en een trainingsacteur.

    Resultaat

    Na afloop van deze workshop heeft u een brede basis qua kennis en vaardigheden om uw rol als casemanager te kunnen vervullen.

       Data en tijden

       Let op: voor deze training staan geen data gepland. Je kunt je aanmelden via het mailadres e.koningen@fontys.nl. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn ontvangen, zal er met de geïnteresseerden een datum worden geprikt.

        Meer info

        Team Health & Wellbeing
        reintegratie@fontys.nl

        Kosten: € 0

        Georganiseerd door: Dienst Personeel en Organisatie