Generative Artificial Intelligence (GAI)

GAI raakt ons allemaal. In ons dagelijks werk, maar ook hoe de beroepen waarvoor we opleiden er in de toekomst uitzien. In deze brochure vind je de uitdagingen voor het onderwijs, Fontys richtlijnen en overwegingen en adviezen t.a.v. GAI.
Locatie

Voor wie?

Fontysprofessionals

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Innovator | Expert

Omschrijving

De ontwikkelingen rondom Generative Artificial Intelligence (GAI), zoals ChatGPT, gaan ontzettend snel. Het gebruik en de mogelijkheden van de tools is in korte tijd sterk toegenomen. Steeds meer studenten en medewerkers gebruiken GAI. Daarom hebben we als Fontys een praktische handreiking gemaakt waarin uitgelegd wordt wat GAI precies inhoudt en welke richtlijnen we vanuit Fontys hanteren. Ook bevat het document adviezen en vind je er contactgegevens van collega’s die zich met dit onderwerp bezighouden.

Brochure GAI - Nederlands

Brochure GAI - English

Voor meer informatie kun je terecht bij Erdinç Saçan en Fieke Tychon.

Meer info

Werkgroep GAI
gai@fontys.nl

Kosten: N.v.t.

Georganiseerd door: Dienst Onderwijs en Onderzoek