Fontys Leiderschapsprogramma (FLP)

Kwaliteitscheck
Het Fontys Leiderschapsprogramma richt zich met name op jouw verhaal als leider en inzichten en bewustwording in gedrag. Daarnaast is het programma gericht op vraagstukken rondom je team. Naast de trainingsdagen staan zelfreflectie en learning on the job centraal.
Locatie
Externe locatie
Duur
5 dagen (incl. 2 overnachtingen)

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Leidinggevenden

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Coach | Expert | Inspirator

Het FLP is gericht op medewerkers die actief aan de slag willen met hun eigen ontwikkeling als leidinggevende en bereid zijn kritisch te kijken naar hun eigen functioneren. Voor deelname aan het FLP is het van belang dat je een leidinggevende functie of rol vervult én zelf ook verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de gesprekscyclus.

Omschrijving

Het Fontys Leiderschapsprogramma (FLP) richt zich met name op jouw verhaal als leider en inzichten en bewustwording in gedrag. Daarnaast is het programma gericht op vraagstukken rondom je team, waar komt het team vandaan, welke opdracht ligt er voor jouw team en hoe zet je daarbij talenten in? Uiteraard is er ook volop ruimte voor jouw leerbehoeften.

Het programma bestaat, naast de trainingsdagen, ook uit zelfreflectie en 'learning on the job'. Er wordt van je verwacht dat je kritisch kijkt naar je eigen gedrag en het gedrag van anderen in de groep, en elkaar gevraagd en ongevraagd feedback geeft.

  De training bestaat uit 5 trainingsdagen. De invulling van de trainingsdagen ziet er als volgt uit:

  • Module 1 (dag 1 en 2): persoonlijk leiderschap, met richting en ruimte (tweedaagse bijeenkomst inclusief overnachting)
  • Module 2 (dag 3 en 4): teamontwikkeling en verandermanagement (tweedaagse bijeenkomst inclusief overnachting)
  • Module 3 (dag 5): talentmanagement, hoe nu verder?

  In de modules maken we gebruik van o.a. de volgende modellen en theorieën; Insights Discovery, Theory U, de transactionele analyse, systemisch werken en de teamontwikkelcirkel en teamfasen van Lencioni. Naast de modules vindt een driegesprek (deelnemer, directeur, trainer) plaats, is er plek voor intervisie, opdrachten, rollenspellen met acteurs, 360 graden feedback, en een gesprek met het CvB.

  Resultaat

  • Je vormt je verhaal: Je weet wie je wilt zijn als leidinggevende, wat je werkelijk doet en welk effect dat heeft op medewerkers.
  • Je bent in staat helder en duidelijk te verwoorden waar je met jouw team heen wil en welk leiderschap nodig is voor de opgave van jouw team.
  • Je hebt zicht op je talenten, aannames en overtuigingen in je rol als leider. Je krijgt inzicht in je leervragen en ontwikkelstappen.
  • Je krijgt inzicht in eigen stijlflexibiliteit.
  • Je weet hoe je de talenten van collega's zo goed mogelijk kan inzetten binnen een team (talentmanagement) en hoe je een motiverend gesprek voert over ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.

  We kijken daarbij steeds van buiten naar binnen (welk leiderschap is nodig?) en van binnen naar buiten: wat ga jij in jouw context (anders) doen en hoe ziet jouw persoonlijk leiderschap eruit?

  Data en praktische informatie

  HELAAS IS DEZE TRAINING VOL. INDIEN JE INTERESSE HEBT VOOR HET NAJAAR VAN 2024 STUUR DAN EEN MAIL NAAR HRLEARNINGDEVELOPMENT@FONTYS.NL

   Praktische informatie:

   • De locatie is Bosberaad in Berlicum.
   • Per bijeenkomst is ongeveer 6-8 uur aan voorbereidingstijd nodig.
   • Het programma wordt verzorgd door een interne trainer (Monique van Gorkum) en externe trainer (Sandra Schotsman).
   • Per groep is er ruimte voor maximaal 12 deelnemers en maximaal 2 deelnemers uit hetzelfde instituut of dienst.

   Meer info

   hrlearningdevelopment@fontys.nl

   Kosten: € 3100

   Georganiseerd door: Dienst Personeel en Organisatie