Coachingstraject voor cultuur responsief onderwijs

Kwaliteitscheck
De focus van het coachingstraject voor cultuur responsief onderwijs ligt op het ontwikkelen van cultuur responsieve lesmaterialen en lesstrategieën voor je eigen onderwijscontext.
Locatie
Tilburg
Duur
3 (halve) dagen

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Docenten | Studentcoaches

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Coach

* Je bent docent met enige ervaring met interculturele competenties (bijvoorbeeld omdat je al hebt deelgenomen aan eerdere trainingen), en je wil nu een praktijkgerichte stap zetten richting cultuur responsief lesgeven. * Je bent een docent met de ambitie om in het buitenland les te geven, of om daar gastcolleges of lezingen te verzorgen. Je wil je bijvoorbeeld verdiepen in de algemene cultuurkenmerken van het land waar je heen gaat, hoe deze mogelijk invloed hebben op ideeën over lesgeven en leren, en hoe je hier tegemoet aan kunt komen in je vakdidactisch en pedagogisch handelen. * Je bent een docent die binnen de Nederlandse onderwijscontext meer aandacht wil hebben voor culturele diversiteit in de lessen. Je wil bijvoorbeeld na een cultuur analyse van je lesmaterialen deze aanpassen zodat ze meer representatief zijn voor de culturele diversiteit in jouw context, of beter ingaan op de interculturele aspecten die relevant zijn in jouw vakgebied. * Je bent een docent in een 'international classroom' met uitwisselingsstudenten. Je wil bijvoorbeeld meer 'cultural scaffolding' aanbrengen in je les, en de culturele diversiteit van je groep inzetten om met elkaar tot bredere en andere inzichten te komen.

Omschrijving

Aan de hand van een reeks activiteiten word jij je meer bewust van je eigen interculturele competenties en formuleer je leerdoelen met betrekking tot cultuur responsief lesgeven die relevant zijn voor jouw onderwijscontext. Vervolgens vertaal jij je leervragen in een plan van aanpak en een concrete output, zoals bijvoorbeeld een les/activiteitenplan of lesmaterialen.

De coaches zijn, vanuit hun expertise in het ontwikkelen van lesmateriaal, procesbegeleiders die je helpen met het ontwikkelen van een cultuur responsieve aanpak die relevant is voor jouw onderwijspraktijk. Je kunt bij de coaches terecht voor voorbeelden, hulp bij het structuren van je ideeën en het zoeken naar de juiste aanpak zodat je aan het eind van het traject een concreet product met aandacht voor cultuur diversiteit kunt opleveren dat ingezet kan worden in jouw onderwijscontext.

(Wanneer je recent een IDI hebt gedaan, kun je met de coaches bespreken of het betreffende profiel nog relevant is voor dit traject. Als dit het geval is, betaal je voor het coachingstraject EUR 410,00 ipv EUR 510,00).

    Intake

    Voor het begin van het coachingstraject word je uitgenodigd voor een intake die zal bestaan uit het online invullen van de Intercultural Development Inventory (IDI) en een persoonlijk gesprek aan de hand van jouw IDI profiel en onderwijscontext. Aan de hand van de intake worden 'peer groups' gevormd voor de 3 coaching sessions. 

    In de eerste sessie kijken we naar het Intercultural Development Inventory Profiel van de groep en leggen we de link naar het stellen van persoonlijke leerdoelen. Aan de hand van een reeks activiteiten kun je de plek van cultuur responsief onderwijs in jouw context plaatsen en kun je persoonlijke leervragen m.b.t. cultuur responsief lesgeven SMART formuleren en te koppelen aan een output, een concreet product dat je oplevert aan het einde van het traject. Je werkt vervolgens een plan van aanpak uit met de stappen die gezet moeten worden om tot je output te komen en koppelt deze stappen aan concrete activiteiten.

    De omvang van je leervraag en je product bepaal je zelf op grond van hoeveel tijd die je beschikbaar hebt buiten de coaching sessies. Als je alleen de uren van het coachingstraject kunt benutten, dan moet je product in een halve dag te realiseren zijn.

    Coaching sessie 2 (halve dag): werkbijeenkomst
    ​Gedurende deze bijeenkomst kun je werken aan de activiteiten die je in je stappenplan hebt benoemd en aan het eindproduct. Je kunt gedurende de sessie gebruik maken van de coaches en je 'peer group'. Daar waar het zinvol is, kun je samenwerken met anderen in je groep.

    Coaching sessie 3 (halve dag): terugblik en blik naar de toekomst
    Gedurende de laatste sessie presenteer jij je proces en je product aan je 'peer group' voor feedback en feed forward. Op grond van de feedback die je ontvangt, kijk je terug op het proces en formuleer je doelstellingen voor de volgende stappen die je wil zetten op het gebied van het ontwikkelen van je interculturele competenties.

    Output van het coachingstraject

    Op grond van je SMART geformuleerde leerdoelen werk je aan een product dat je kunt inzetten in je eigen onderwijscontext. Op grond van je ervaring gedurende het proces en de feedback op je product formuleer je nieuwe doelen voor de ontwikkeling van je interculturele competenties.

    Data voor 2024 zijn nog niet bekend.

     Meer info

     San Wojakowski
     hrlearningdevelopment@fontys.nl

     Kosten: € 510

     Georganiseerd door: Dienst Personeel en Organisatie

     Content for Coaching for Culturally Responsive Teaching