Coachen van leerprocessen in groepen

Binnen iFontys, fontysbreed innovatienetwerk, hebben we al tien jaar ervaring met innovatieve didactiek in verschillende opleidingscontexten. Deze didactiek kenmerkt zich door sterke focus op de toekomstige arbeidsmarkt, vertrouwen in de student als eigenaar van zijn leerproces, sterke focus op teamleren, de docent als coach en toetsing/ feedback als natuurlijk onderdeel van het leerproces (formatief en just in time).
Locatie
Tilburg
Locatie
Eindhoven
Locatie
Venlo

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Fontysprofessionals | Studentcoaches

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Coach | Expert | Kennisdeler

Omschrijving

Sinds enige tijd begeleiden we opleidingen of onderdelen daarvan die een stap willen zetten in innovatief onderwijs. We doen dit onder de noemer iFontys Academy. We geven dit niet vorm in een cursus of training, maar door als incubator voor onderwijsinnovatie te functioneren. We bieden ook maatwerktrajecten aan, maar je kunt ook meedraaien in onze onderwijspraktijk met studenten en docenten. Dit is allemaal in overleg op basis van wat er nodig is.

We hebben expertise met en ervaring in ontwikkeld op:
- Het opstellen en draagvlak creëren voor een innovatieve visie op onderwijs.
- Coaching van leerprocessen in groepen.
- Leren vanuit authentieke vraagstukken.
- Talentgericht werken met studenten en collega's in teams.
- Formatieve peerfeedback.
- Het onderwijsconcept SEAL.
- Design Thinking for Educators.
- T.E.C.-proof onderwijs.

Interesse maatwerktraject

Indien je interesse hebt in professionalisering in innovatief onderwijs (met IT), dan zijn hiervoor verschillende trajecten mogelijk die aansluiten op de beginsituatie van de opleiding en het team. De maatwerktrajecten worden in overleg vastgesteld evenals de bijbehorende kosten en de data.

Tot slot is ons netwerk aangesloten bij een aantal Fontysbrede innovatieprojecten, waardoor er een sterke verankering met de organisatiedoelen is. Voorbeelden van projecten zijn T.E.C.-proof onderwijs, de Kwaliteitsafspraken, het landelijke Versnellingsplan onderwijsinnovatie met IT, Social Labs, Studiesucces en de Campusvisie Rachelsmolen. Daarnaast beschikken we over een rijk netwerk van collega's binnen de instituten en diensten en zijn we groot voorstander van netwerkleren voor en door medewerkers. 

Meer info

Annemarie van den Broek
a.vandenbroek-ab@fontys.nl

Kosten: Op aanvraag (maatwerk)

Georganiseerd door: Fontys Hogeschool Kind en Educatie