Bke-training

Kwaliteitscheck
In de training basiskwalificatie examineren (bke) ligt de focus op het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden omtrent toetsing. Dit traject dient als voorbereiding op het bke-assessment.
Locatie

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Docenten

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Organisator | Expert

Omschrijving

Als docent in het hoger onderwijs loop je tegen vele uitdagingen aan. Naast het up-to-date houden van je inhoudelijke vakkennis, bewust zijn van didactische keuzen en de wijze waarop je daarmee kunt aansluiten bij de hedendaagse student, is de toetsing van de kennis een uitdaging. Fontys Hogescholen geeft in haar kwaliteitsprogramma expliciet aandacht aan de ontplooiing van docenten en hun docentschap.

Toetsing is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Als professional weet je dat toetsen niet alleen de tentamens en opdrachten aan het einde van een onderwijsperiode zijn, maar ook de momenten tijdens je lessen waarin je de voortgang van je studenten inzichtelijk maakt. Binnen de cursus basiskwalificatie examineren (bke) ligt de focus op het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden omtrent toetsing.

Je werkt toe naar een bke-certificaat. Samen met je bko-certificaat voldoe je daarmee aan de landelijk erkende basisdidactische bekwaamheid (bdb). De certificering voor bke staat los van de training en wordt aangeboden door Fontys Kwalificaties Onderwijs (FKO). Je levert hiervoor een portfolio aan en neemt deel aan een CGI (Criteriumgericht Interview) met twee assessoren.

LET OP: je dient je apart aan te melden voor het bke-assessment. Bij start van de training word je hier verder over geïnformeerd.

Tijdsinvestering: de gemiddelde tijdsinvestering voor de bke-training is 40 uur. Dit is inclusief de trainingsdagen.

Resultaat

 • Je kent je eigen rol, taken en verantwoordelijkheden en die van anderen binnen het geheel van het toetsbeleid en de toetsorganisatie en handelt daarnaar. Je werkt vanuit de visie op toetsen en leren van de opleiding aan de kwaliteit van toetsing. Je bent je bewust van de relatie tussen toetsen, het toetsbeleid en de visie op toetsen en leren.
 • Je kent de plaats en functie van toetsen in het onderwijs- en toetsprogramma. Je relateert toetsen aan de visie van de opleiding en de beoogde leerresultaten van de opleiding.
 • Je kunt toetsen cyclisch en systematisch herontwerpen/ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. De gemaakte keuzes kun je beargumenteren. Je gebruikt informatie uit toetsen om je onderwijs invulling te geven en de student verder te helpen in zijn ontwikkeling door het geven van feedback. Je neemt zorgvuldige en onderbouwde beslissingen op basis van informatie uit toetsen en kan daarover helder communiceren naar studenten. Je bent je daarbij bewust van de impact van toetsing.
 • Je kijkt als kritisch professional steeds naar je eigen handelen rondom toetsen en past je handelen desgewenst aan. Je bent je bewust van je eigen ervaringen met en opvattingen over toetsen en de wijze waarop deze je eigen handelen en ontwikkeling beïnvloeden.​​

Op de Canvas pagina van bke vind je de volledige rubric:

  Data en tijden

    Er zijn nog geen nieuwe trainingsdata bekend. Indien je interesse hebt stuur dan een mail naar hrlearningdevelopment@fontys.nl. Zodra er meer informatie is word je ingelicht.

     Meer info

     hrlearningdevelopment@fontys.nl

     Kosten: € 675

     Georganiseerd door: Dienst Personeel en Organisatie