Mirjam Woutersen: ‘Duurzaamheid mag nog meer in strategie Fontys’

Mirjam Woutersen: ‘Het is ontzettend belangrijk dat we studenten opleiden die nadenken over het klimaat.'
Mirjam Woutersen, directeur van de dienst Onderwijs en Onderzoek wil duurzaamheid nóg meer op de agenda van Fontys zetten. ‘Voor mij zit dat er heel sterk in dat je je bij beleid en projecten afvraagt: hoe duurzaam is dit? Bewust die afweging maken, dus.’

De afgelopen tijd heeft de Dienst O en O al duurzame stappen gezet. ‘We houden ons bezig met de kwaliteit en verbetering van het onderwijs en onderzoek binnen Fontys. Toetsing is daar onderdeel van. We hebben nu afgesproken dat er in 2027 geen toetsen meer op papier afgenomen worden. Dit gebeurt straks allemaal digitaal. Dat scheelt een hoop bomen.’

Inclusief onderwijs

De dienst houdt zich ook met sociale duurzaamheid bezig: daarbij draait het niet zozeer om het milieu, maar om het verbeteren van het welzijn van huidige én toekomstige studenten. ‘Inclusie past daar goed bij. Dat is een thema dat heel erg leeft binnen onze dienst. Hoe zorgen we ervoor dat verschillende studenten hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen? Dat nemen wij mee in de gesprekken met opleidingen, die nieuw onderwijs ontwikkelen.’

Duurzaam inkopen

Onder de dienst O en O valt ook de afdeling juridische zaken. ‘Wij beoordelen procedures. Bij de nieuwe inkoopprocedure hebben we expliciet aandacht besteed aan een duurzaamheidsparagraaf. Bedrijven waarbij we inkopen, moeten zich dus serieus met duurzaamheid bezighouden.’

Dat vindt Mirjam overigens ook van de medewerkers en studenten bij Fontys. ‘Het is ontzettend belangrijk dat we studenten opleiden die nadenken over het klimaat. Dat gebeurt al wel. Maar het zit nog niet standaard in ons onderwijs verweven.’

Binnen de Dienst O en O neemt Mirjam de rol van Green Ambassador op zich. ‘Het onderwerp ligt mij na aan het hart. Je ziet aan alle kanten dat het nu niet goed gaat met het milieu. Kijk maar naar de klimaatdoelen die niet gehaald worden. Ik vind dat we – ook binnen Fontys – meer stappen kunnen zetten.’

Fontysstrategie

Volgens Mirjam zien sommige mensen duurzaamheid nog als ‘extra onderwerp’. ‘Daar moeten we óók nog wat mee, is dan het gevoel. Maar eigenlijk zou het veel gewoner moeten worden. Dat je er standaard rekening mee houdt binnen je dienst of opleiding.’

Hoewel Mirjam allerlei initiatieven ziet ontstaan, zou ze duurzaamheid graag explicieter terugzien in de Fontysbrede strategie. ‘Mijn rol is om dat te bespreken met de collega-directeuren en het college van bestuur. Van mij mag het er prominent in terugkomen.’

Fontys duurzame hogeschool

Lees meer over hoe de Fontysdiensten omgaan met duurzaamheid

Auteur: bureau Textvast - fotograaf: Raymakers Fotografie

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.