Mediatheekmedewerkers vinden langzaamaan weer hun plek

Pam van der Bruggen (l) en Loes van Bavel.
De transitie dienstverlening mediatheken zorgde afgelopen jaar voor reuring. Projectleider Loes van Bavel is nu bezig met de evaluatie en afronding van het project. HR-businesspartner Pam van der Bruggen is betrokken bij de begeleiding van medewerkers naar een andere werkplek. Wat is de stand van zaken?

Nadat de centrale medezeggenschap eind vorig jaar instemde met het transitieplan was het een feit: de fysieke mediatheken werden opgeheven. Er kwam een sociaal plan voor de medewerkers. Inmiddels zijn dertien van de 56 medewerkers ondergebracht bij dienst Onderwijs en Onderzoek. De andere medewerkers krijgen hulp om elders binnen Fontys een plek te vinden [zie kader onderin].

Innovatie

De transitie had twee doelen. Ten eerste was het een herinrichting van de dienstverlening van de mediatheken. Die was per instituut georganiseerd - wat zorgde voor verschillende niveaus van dienstverlening. Nu is de dienstverlening ondergebracht op één plek: de dienst Onderwijs en Onderzoek.

‘Die centrale aanpak maakt innovatie mogelijk’, zegt Loes. ‘En dat was nodig en belangrijk door de grote digitale veranderingen en omdat onderzoek steeds belangrijker wordt in het hbo. Het team dat nu bij O&O is ondergebracht, biedt ondersteuning op: open source leermiddelen, informatiegeletterdheid, onderzoek en auteursrecht.’

Verdere digitalisering van het aanbod, was een tweede doel. Aanschaf en beheer van belangrijke databanken is beter behapbaar als het centraal gebeurt. ‘Daarnaast kunnen studenten en docenten nu 24/7 en niet plaatsgebonden bij het studiemateriaal’, legt Loes uit. ‘Sinds corona heeft dat ook een grote vlucht genomen.’

Instituten kunnen overigens nog steeds fysieke boeken aanbieden in hun eigen omgeving en dat gebeurt ook. ‘Kind en Educatie heeft bijvoorbeeld een collectie jeugdboeken in huis.’

Onrust

Dat deze beslissingen voor onrust binnen Fontys zorgde, begrijpt Loes goed. ‘Ik ben nu bezig met de evaluatie van het project, ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar dat het niet altijd goed is gegaan, is wel duidelijk. Vooral voor de medewerkers, vind ik. Zij hebben te lang in een vacuüm gezeten, waardoor ze niet precies wisten wat ze konden verwachten. Daarbij is er ook altijd een periode van rouw, als je iets moet opgeven.’

Het projectteam gaat op dit moment richting "decharge", dus richting einde van het project. ‘Dat betekent dat de dienstverlening van de mediatheek is overgedragen aan de dienst Onderwijs en Onderzoek. Bij O&O is inmiddels het nieuwe Team Kennis en Informatie gestart. Het is fijn om geluiden te horen dat zij met veel enthousiasme begonnen zijn.’

Nieuwe voorziening

Pam van der Bruggen is als HR-businesspartner ook pas sinds dit studiejaar bij het project betrokken. ‘Het is een proces waar wij zelf ook van leren’, zegt Pam. ‘Zo’n reorganisatie doe je niet elke dag.”

Fontys heeft volgens Pam wel een mooie voorziening opgenomen in het sociaal plan, dat was iets nieuws: ‘Een proefplaatsing, te vergelijken met een interne detachering. De medewerkers die er gebruik van maken, blijven onder de werking van het sociaal plan vallen. Dus mocht een proefplaatsing niet succesvol verlopen van de kant van de medewerker of van vanuit instituut of de dienst, dan kan de medewerker weer gebruik maken van de regelingen van het sociaal plan.’

‘Je ziet dat zo’n voorziening helpt. Het neemt een stukje onzekerheid weg om de stap te maken naar een nieuwe functie. We hebben dit nog niet in groten getale aan de hand gehad, maar inmiddels hebben we wel twee succesvolle proefplaatsingen.’

Stand van zaken
Er zijn 56 mediatheekmedewerkers betrokken bij de transitie dienstverlening mediatheken. In de afgelopen periode heeft een deel van deze medewerkers een nieuwe plek binnen Fontys gevonden, of heeft besloten via een vrijwillige vertrekregeling of de remplaçantenregeling de organisatie te verlaten. Een ander deel heeft nog geen passende plek.

In het sociaal plan zijn drie verschillende functiecategorieën aangemerkt. Dit zijn functies waarin sprake is van boventalligheid (rood), functies die nagenoeg hetzelfde blijven maar elders worden ondergebracht (geel) en functies die niet wijzigen (groen).

Van de 56 mediatheekmedewerkers hebben elf van hen aangegeven (nog) geen passende functie te kunnen vinden en nog werk te zoeken. Vier medewerkers zijn uit dienst gegaan, elf medewerkers kiezen voor de vrijwillige vertrekregeling en twaalf medewerkers hebben elders binnen Fontys een plek gevonden. Daarnaast hebben twee medewerkers een groene status (voor wie niets verandert), zijn er dertien medewerkers geplaatst binnen het nieuwe team Kennis & Informatie van de dienst Onderwijs en Onderzoek, zijn er vier medewerkers binnen een overig team van deze dienst geplaatst en zijn er twee medewerkers met een gele status die via de remplaçantenregeling uit dienst zullen gaan.

De groep van elf medewerkers die hebben aangegeven op dit moment geen geschikte rol voor zichzelf te zien binnen Fontys worden begeleid door een casemanager. Onder meer door hulp bij een (her)oriëntatietraject en het opstellen van een motivatiebrief en cv.

Mocht een mediatheekmedewerker de komende periode niets passends vinden, is dat ook niet erg, zegt Pam. ‘We zitten nu namelijk nog tot 1 juli 2024 in fase 1 van de uitvoering van het sociaal plan, die in het teken staat van interne mobiliteit. Tijdens deze fase is er voldoende tijd voor begeleiding en oriëntatie.’

Lees meer

  • 20 oktober
  • Wendbaar

Meer draagvlak nodig voor transitie mediatheken

Door de ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek, is ook de dienstverlening van de mediatheken van Fontys toe aan een andere aanpak. Daarover zijn de meesten het eens. Alleen over het 'hoe' is discussie.

Lees verder

Auteur: Petra Merkx

Reacties

  • Dave Böskes

    Ik ben zelf één van de medewerkers van de Mediatheek die nog geen nieuwe plek binnen Fontys gevonden heeft. Het is op dagen best lastig op gemotiveerd te blijven. Maar ik geef de moed niet op. Ik wil en zal een nieuwe plek binnen de organisatie vinden. Alleen heel jammer Dat op veel plekken de broekriem wordt aangetrokken en vrijgekomen werkplekken niet worden ingevuld. Het voelt bijna als "dubbel gestraft".

    De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.


De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.