Lectoratenplan brengt ‘focus en massa’ in onderzoek

Na maanden voorbereiding ligt er een lectoratenplan op hoofdlijnen. Doel van dit plan is te komen tot een samenhangend onderzoeksportfolio waarmee Fontys invulling kan geven aan kennisthema’s en de onderzoeksinzet gericht kan laten groeien.

Focus en massa creëren, dat is wat Fontys beoogt met het lectoratenplan dat er nu ligt. 'Fontys is in twintig jaar tijd flink gegroeid als onderzoeksorganisatie. Elk instituut kent een of meerdere lectoraten, waarvan de meeste actief zijn in Centre of Expertise (CoE) of een Kenniscentrum (KC). Dat doen we goed', concludeert Arian Steenbruggen, lid van het college van bestuur, met onderzoek en onderwijs in haar portefeuille.

Arian Steenbruggen
Arian Steenbruggen

'Het lectoratenplan is nodig om nog beter te kunnen sturen op inhoud, samenhang en uitvoering van onze kennisthema’s, onze strategie en het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Je kunt op verschillende plekken binnen onze organisatie onderzoek doen naar hetzelfde thema. Zonder dat samen te brengen, werk je langs elkaar heen. Focus betekent dat we de grote gemene deler eruit halen en ons daarop gaan richten. Met massa bedoel ik dat we samen aan onderzoeksthema’s gaan werken, dat levert synergie op', licht Steenbruggen verder toe.

Momenteel telt Fontys 46 lectoren (ruim 32 fte) die verdeeld zijn over 42 lectoraten. 'Zij zijn ons uitgangspunt', benadrukt de bestuurder. 'Wel gaan we in het komende halfjaar kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle lectoraten (beter) zijn aangesloten bij een CoE of KC. Ook gaan we na of we bepaalde onderzoeksrichtingen willen bijsturen. En we gaan samen met leading lectoren kijken naar witte vlekken, expertise die nodig is om invulling te geven aan de kennisthema’s, maar die op dit moment ontbreekt.’

Kwaliteit én inhoud

Wat ook gaat veranderen, is de manier waarop Fontys lectoraten en lectoren gaat kiezen. 'Als er een nieuwe aanvraag komt voor een lector of lectoraat, dan kijken we niet meer alleen naar kwaliteit, maar ook naar geschiktheid bij onze strategische kennisthema’s, dus de inhoud. We willen als een samenhangend geheel kijken naar de lectoraten. Bij het aflopen van termijnen doen we dezelfde check. Daarnaast willen we dat al het onderzoek meebeweegt met de keuzes die we als organisatie maken.'

Basisvoorwaarden als financiering en hr-beleid staan nog niet in deze eerste versie van het lectoratenplan. 'Dat gaan we in de komende maanden oppakken', zegt Steenbruggen. 'Dan volgt een breder lectoratenbeleid met daarin een visie op en richtlijnen voor de omvang en personele invulling van de lectoraten, de financiële kaders, het aanvraagtraject en de life cycle, interne en externe verantwoording en de kwaliteitscyclus.'

Steenbruggen denkt dat Fontys onderzoekers een duidelijker loopbaanpad kan aanbieden. 'We starten binnenkort met een brede werkgroep, die aan een voorstel gaat werken hoe we dit beter kunnen gaan doen.'

Financiering

Onderzoek kost geld. Vooralsnog is het bedrag dat Fontys van de overheid krijgt, vastgesteld op 20 miljoen euro. Daarnaast komt er nog zo’n 10 miljoen bij door subsidies van onder meer SIA, NWO, de Europese Unie en andere partijen. Steenbruggen: 'Minder studenten betekent minder geld van de overheid, ook voor onderzoek. Maar we doen er alles aan om ons totaal aan onderzoeksmiddelen op niveau te houden, en zelfs te laten groeien.'

'Nu de basis van het lectoratenplan er ligt, gaat het college van bestuur samen met de regiegroep onderzoeksvernieuwing, de leading lectoren en de instituutsdirecteuren kijken hoe ze deze allereerste versie verder brengen tot een lectoratenplan dat in alle opzichten een leidraad is voor de onderzoeksorganisatie van Fontys.

[Dit artikel is overgenomen uit Bron, het onafhankelijk nieuwsplatform van Fontys]

Auteur: Marieke Verbiesen

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.