Hoe Fontys kijkt naar diversiteit

Studenten op campus Stappegoor - foto: Charlotte Grips.
Fontys wil een toegankelijke en inclusieve organisatie zijn waar diversiteit herkend en erkend wordt. Iedereen moet zich er thuis kunnen voelen en gezien en gewaardeerd voelen, ongeacht achtergrond, seksuele voorkeur of andere persoonskenmerken. Het ‘vlechtwerk van Movisie’ helpt daarbij.

Waarom is diversiteit herkennen en erkennen belangrijk? Een persoon is ... more than meets the eye. Elk individu bestaat uit een combinatie van persoonskenmerken en heeft uiteenlopende behoeftes en talenten.

In het diversiteitsvlechtwerk staan twaalf diversiteitsfactoren. Dit zijn elementen die iedereen in meer of mindere mate heeft en waarop we van elkaar kunnen verschillen. Iedereen heeft een leeftijd, een mate van gezondheid, uiterlijke kenmerken en een financiële situatie. Het diversiteitsvlechtwerk helpt professionals bewust te worden van de verschillende diversiteitsfactoren die er zijn.

Vlechtwerk van Movisie
Vlechtwerk van Movisie

Onderzoek
Uit een onderzoek van het lectoraat Waarderen van diversiteit in 2021 blijkt ook hoe divers studenten en medewerkers bij Fontys zijn. Om inzicht te krijgen in de mate waarin zij inclusie ervaren en wat bevorderende en belemmerende factoren en verbeterkansen zijn, zijn ook persoonlijke ervaringen in beeld gebracht via foto’s en verhalen (zie kadertekst hieronder).

Opvallend is dat 127 van de 180 studenten aangeven dat zij tot één of meerdere specifieke groepen behoren. De groep eerste generatiestudenten is het grootst met 62 studenten, gevolgd door studenten met een diagnose zoals dyslexie, ASS of ADHD (52) en studenten bij wie seksuele of genderdiversiteit een rol speelt (51).

Andere bijzondere omstandigheden die genoemd worden zijn divers, studenten noemen hierbij bijvoorbeeld psychische problemen, fysieke klachten, zorg voor familieleden thuis of zwanger zijn. Docenten noemen dezelfde ‘overige’ situaties, inclusief een moeilijke of onveilige thuissituatie.

Voor meer informatie over dit onderzoek of hoe we binnen Fontys werken met het Movisie vlechtwerk, kun je terecht bij lector Linda van den Bergh van het lectoraat Waarderen van diversiteit.

Meer over het vlechtwerk van Movisie

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.