Blij met je werk, maar toch ook uitgeput? Fontys gaat er onderzoek naar doen

Danae Bodewes en Rosalie Reichardt-Mulder (r).
Gelukkig zijn in je werk, goed presteren en je tóch (onbewust) vermoeid en gejaagd voelen. Het komt volgens Fontysonderzoekers Rosalie Reichardt-Mulder en Danae Bodewes vaker voor dan gedacht. De twee doen onderzoek naar deze groep en zijn op zoek naar mensen de zich hierin herkennen.

Het is (net) geen overspannenheid of burn-out, maar van een goede balans is ook geen sprake. Volgens Rosalie en Danae wordt de groep die zich hierin herkent steeds groter. ‘Deze mensen zeggen: ik vind mijn werk heel leuk en ik haal er ook plezier en energie uit’, vertelt Rosalie. ‘Maar als je doorvraagt, dan blijkt toch dat ze ook stress ervaren, energie lekken en vermoeid zijn. Op dat grensvlak bevindt ons onderzoek zich.’

Danae vult aan: ‘We zien dat deze mensen meestal drie dezelfde eigenschappen hebben. Ze stellen hoge eisen aan hun werk en zichzelf, werken veel uren en kunnen niet altijd stoppen. En het zijn nieuwsgierige mensen die behoefte hebben aan zekerheid, waardoor ze over een enorm doorzettingsvermogen beschikken als ze iets willen begrijpen of leren.’

Sluipende burn-out

In theorie klinkt het nog niet zo slecht: hardwerkende mensen, die ook nog eens werkgelukkig zijn? Toch schuilt daar het gevaar, vindt Rosalie. ‘Collega’s zien iemand die bevlogen is, hard werkt, zich ontwikkelt en lachend naar het werk komt. Toch wordt de stress uiteindelijk zo groot dat die het werkplezier overschaduwt. Iemand kan dan alsnog uitvallen en in een burn-out terechtkomen. Voor deze groep is het dus extra belangrijk dat zij grenzen stellen en daar eventueel door een leidinggevende bij geholpen worden.’

Dat juist Danae en Rosalie zich met dit onderwerp bezighouden, is niet zo gek. Rosalie doet binnen Fontys onderzoek naar werkgeluk en leiderschap en heeft ook een podcast over het onderwerp. Danae onderzoekt nieuwsgierigheid en schreef daar een boek over. ‘Los van elkaar kwamen we in onze onderzoeken dit fenomeen tegen: mensen die dus wel werkgelukkig zijn maar toch ook risico lopen op een burn-out’, vertelt Danae. ‘We hadden het er samen over en bleken allebei nieuwsgierig naar waar het vandaan komt en hoe je ervoor zorgt dat mensen bevlogen blijven in plaats van richting een burn-out gaan. Dat was het startsein van het onderzoek.’

Vragenlijst en verdiepende interviews

Intussen hebben Rosalie en Danae het literatuuronderzoek en een eerste verkenning achter de rug en begint de volgende fase: het ondervragen van een grotere groep mensen die zich hierin herkennen. Dat doen ze door een vragenlijst uit te sturen en verdiepende interviews te houden (zie kader). Die informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om profielen op te stellen, waar dan specifieke tips aan gekoppeld kunnen worden. Het kan ook zijn dat het onderzoek onderdeel van een groter onderzoek wordt.

Maar hoe dan ook geldt dat Danae en Rosalie meer aandacht voor het onderwerp willen vragen. Danae: ‘Bijna iedereen die we spreken, herkent wel iemand in onze omschrijving. Dat zegt genoeg. Hier moeten we wat mee.’

Auteur: Eveline Lamers / TextVast

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.