Basiskwalificatie AI én twee masters in de maak

Anke Bardie en Danny Jonker, onderzoeksmanagers bij het Kenniscentrum Applied AI for Society.
Of we het nou leuk vinden of niet, we krijgen allemaal te maken met Artificial Intelligence (AI). Beter nog: we hebben er al mee te maken. Niet alleen Fontysmedewerkers die lesgeven of onderzoek doen, ook de studenten, nu tijdens hun studie en straks in het werkveld. Het Kenniscentrum Applied AI for Society bereidt niet alleen de eigen medewerkers voor op een toekomst waarin AI een steeds grotere rol speelt, het helpt ook het mkb op weg.

Anke Bardie en Danny Jonker werken beiden als onderzoeksmanager bij het Kenniscentrum Applied AI for Society, twee jaar geleden door het college van bestuur in het leven geroepen om kennis en slagkracht op het gebied van AI te bundelen. Anke richt zich op het onderwijs en de demystificatie van AI, Danny helpt vooral het mkb om AI toe te passen.

Anke: ‘Het kenniscentrum is instituutoverstijgend en is bedoeld om de krachten en expertise van heel Fontys, zowel instituten als lectoraten, te bundelen om gezamenlijk toegepast onderzoek te doen en bij te dragen aan werkveldinnovatie en demystificatie van AI. Een van onze interne doelen op dat gebied is dat alle Fontysstudenten met AI overweg kunnen als ze hun diploma halen, ongeacht de studierichting die ze hebben gevolgd. Om dat te kunnen bereiken moet je ook alle curricula kritisch onder de loep durven nemen.’

AI is niet het exclusieve domein van ICT, benadrukt Danny. ‘Natuurlijk heeft AI overduidelijk een technische component. Daar weten wij bij ICT het nodige van af. Maar aan AI kleven bijvoorbeeld ook juridische, sociaal-maatschappelijke, economische en ethische aspecten. Het is dus logisch dat ook alle andere instituten AI onderzoeken op de aspecten waarop zij specifieke expertise hebben. Wij bundelen die kennis dan weer voor heel Fontys.’

Plek in curriculum
Volgens Anke raakt AI ieder domein, zeker sinds de opkomst van de zogenaamde generatieve AI zoals ChatGPT. ‘Niet alleen in het onderwijs maar ook in het werkveld. Daarom moet AI snel een plek krijgen in het curriculum van iedere opleiding. Wij jagen dergelijke ontwikkelingen aan, zodat medewerkers versneld worden geprofessionaliseerd, bijvoorbeeld door een basiskwalificatie AI te ontwikkelen. Wie die kwalificatie behaalt, weet hoe hij AI op een betrouwbare manier kan aanwenden in zijn vakgebied, passend bij de onderwijsvisie van Fontys. De contouren van de kwalificatie zijn inmiddels geschetst. In het najaar gaan we hem met een aantal collega’s testen. Het zal overigens een hele toer zijn om pakweg alle 4.500 Fontysmedewerkers te certificeren. Het vergt een enorme capaciteit.’

Danny is een enthousiast gebruiker van AI. ‘Als ik bijvoorbeeld een presentatie moet geven, is AI mijn sparringpartner. Ik beschrijf de setting, de spreektijd die ik heb en het onderwerp en vraag AI dan om me bepaalde werkvormen te geven. Ook heb ik AI gebruikt om een subsidie aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant. Ik vroeg AI me te laten zien in hoeverre mijn voorstel aansloot bij het beleid van de provincie. Die voorwaarden waaraan de aanvraag moest voldoen was een heel boekwerk. Die subsidieaanvraag is toen gehonoreerd.’

Alledaags gebruik
Ook voor alledaagse zaken thuis gebruikt Danny AI. ‘Toen mijn zoontje laatst op zijn hoofd was gevallen, heb ik een foto gemaakt en die met een beschrijving aan AI voorgelegd om te kunnen beoordelen of ik er nog mee naar de dokter moest. Verder schrijf ik kinderboeken met behulp van AI.’

Stimuleringsbudget
Wie zich wil bekwamen in AI kan terecht op de website van Fontys. Anke: ‘Daar vind je onder andere het cursusaanbod op het gebied van AI. Op website van het kenniscentrum AI lees je onder meer welke onderzoeken op het gebied van AI momenteel gaande zijn. We willen nog veel meer onderzoek doen en de toepassing van AI bevorderen. Wie een goed idee inbrengt, kan een stimuleringsbudget van tienduizend euro krijgen om zijn project uit te voeren.’ Danny heeft nog een tip. ‘Sluit je aan bij de generatieve AI community. We organiseren bijeenkomsten, online maar ook live. De eerstvolgende gaat over hoe je AI kunt inzetten als onderzoeksassistent.’

De afgelopen twee jaar hebben collega’s van Anke en Danny al honderden workshops en inspiratiesessies gegeven op scholen, bij overheden en mkb-bedrijven, maar ook voor collega’s. Kortom: Fontys investeert stevig in de kennis van AI in het eigen verzorgingsgebied. Danny: ‘Je kunt je bij Fontys ICT laten opleiden tot specialist AI, op bachelor-niveau. In september gaat een training voor professionals van start. En twee brede dus niet-technische masters op het gebied van AI zijn in aanvraag.’

Meer verhalen over AI

  • 7 mei
  • Duurzaam
  • Onderzoekend

‘Elke drie maanden verdubbelt het energieverbruik van AI’

Artificiële Intelligentie: je ziet het steeds meer om je heen. Maar ondanks alle succesverhalen zit er een schaduwzijde aan, vertelt Gerard Schouten. Hij is lector AI en big data bij Fontys ICT en verbonden aan het Kenniscentrum Applied AI for Society. ‘Die AI-modellen kosten erg veel energie. Daarom verdiepen wij ons onder meer in Green AI: hoe maak je AI duurzamer?’

Lees verder
  • Wendbaar
  • Talentgericht
  • Onderzoekend
  • Duurzaam

Generative Artificial Intelligence (GAI)

GAI raakt ons allemaal. In ons dagelijks werk, maar ook hoe de beroepen waarvoor we opleiden er in de toekomst uitzien. In deze brochure vind je de uitdagingen voor het onderwijs, Fontys richtlijnen en overwegingen en adviezen t.a.v. GAI.

Locatie
Lees verder

Auteur: Martin van Rooij

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.