Roel Martens, projectleider onderwijsvernieuwing

Wat zijn jouw specialiteiten?

'Mijn specialiteiten zijn blended learning; (her)ontwerpen van onderwijs; activerende didactiek, (digitaal) lesmateriaal ontwikkelen, docentcoaching en docentprofessionalisering.’

Welke functie heb je?

'Ik ben projectleider Fontys Educatief Centrum (FEC), product owner scrumteam Fontys Blended Learning en DLO-coach Fontys BEnT.’

Wat typeert je werk?

'Veelzijdigheid.'

Wat wil je bijdragen aan Fontys?

‘Docenten en/of docententeams faciliteren, inspireren, motiveren en verbinden zodat zij de handvatten hebben om de kwaliteit van het (blended) onderwijs te verbeteren.’

Welke toekomstplannen/ambities heb je?

‘Vele Fontys opleidingen en ontwikkelteams zijn op zoek naar de mogelijkheden blended onderwijs in te zetten om vorm te geven aan hun onderwijsdoelen en onderwijsvisie en zodoende te komen tot goed onderwijs. Daar wil ik vanuit scrumteam, FEC en DLO-coach rol een bijdrage aan leveren.’

Waarover kunnen collega’s contact met je opnemen?

'Issues, behoeftes, vraagstukken en uitdagingen ten aanzien van goed (blended) onderwijs. Concreet kan hierbij gedacht worden aan:

  • Het ontwikkelen/beschikbaar stellen van instructiematerialen gericht op het inzetten van ICT-technologie in het onderwijs (zowel technisch als didactisch).
  • Inspireren en professionaliseren van docenten en/of docententeams op het gebied van online onderwijs en/of blended learning. Activerende didactiek vind ik daarin belangrijk!.
  • Faciliteren van docententeams bij het (her)ontwerpen van goed (blended) onderwijs.
  • Verbinden van docenten, docententeams, afdelingen, instituten en programma’s om samen te komen tot goed (blended) onderwijs.'
Contact