Miranda Snoeren, lector Professionele Werkplaatsen

 foto: Laura Jacobs Fotografie

Wat houdt je functie in?

'Ik geef leiding aan het lectoraat Professionele Werkplaatsen: samenwerken met impact. Dit lectoraat wordt mogelijk gemaakt vanuit zeven instituten in het domein Mens en Maatschappij: Mens en gezondheid, Sociale studies, Paramedisch, Pedagogiek, HRM&P, ICT en Sporthogeschool.'

Wat typeert je werk?

'We doen samen met actoren en andere belanghebbenden praktijkgericht onderzoek naar ‘inter-organisationele samenwerkingsverbanden’ waarin leren en ontwikkelen centraal staan. We beogen echt samen met diegenen die het betreft onderzoek te doen en samen kennis te ontwikkelen en te benutten voor onze professionele werkplaatsen, hybride leeromgevingen die gesitueerd zijn op de werkplek van professionals bij onze werkveldpartners in het sociale en gezondheidsdomein.'

Wat wil je bijdragen aan Fontys?

'Ik zet me graag in voor de ontwikkeling van gelijkwaardige en duurzame samenwerkingsverbanden met onze partners. Naar mijn mening hebben we daarin vaak een dominante rol vanuit het onderwijs. We hebben bijvoorbeeld nog te veel de arrogantie om te bedenken wat goed is voor studenten en wat zij zouden moeten leren. Willen we wendbare professionals voor de toekomst opleiden, dienen we onze curricula en dienstverlening echt flexibeler in te richten en inhoudelijk vorm te geven omtrent de authentieke vraagstukken die in de regio en maatschappij leven. Het vraagt om onze partners nadrukkelijker uit te nodigen actief te participeren in de samenwerking en hen een krachtigere stem en positie te geven in het onderwijs en onderzoek. Niet for society, maar with society dus.'

Welke toekomstplannen/ambities heb je?

'Meer kennis ontwikkelen en deze kennis omzetten in praktische handvatten en instrumenten voor actoren en praktijken rondom (1) het betrekken van burgers, ook van hen in meer kwetsbare posities, in het leren en ontwikkelen en de co-creatie van innovaties en (2) hoe leiderschap vorm te geven in dergelijke samenwerkingsverbanden.

Specifiek hierbij wil ik me hard maken voor de rol, positie en ondersteuning van actoren die een zogenaamde brugfunctie hebben in dergelijke samenwerkingen, zoals onze docenten. Naast didactische en onderzoeksvaardigheden wordt in toenemende mate een beroep gedaan op ons vermogen om samenwerking tussen actoren met verschillende disciplines, belangen en behoeften te faciliteren. We dienen bruggen te bouwen tussen verschillende werelden. Deze transitie in onze eigen rolontwikkeling zou hoger op de Fontysagenda moeten staan.

Ik wil de impact van inter-organisationale samenwerkingsverbanden, zoals onze Professionele Werkplaatsen, meer systematisch in kaart brengen. En ook heb ik de ambitie om Fontys veel meer te profileren in het landelijk debat over inter-organisationele samenwerkingen die werken, leren en innoveren beogen te integreren. Er is binnen Fontys veel kennis en expertise aanwezig op het thema.'

Waarover kunnen collega’s contact met je opnemen?

'Bij interesse in of behoefte aan kennis en tools over de genoemde thema’s, zoals condities voor en impact van lerend en onderzoekend samenwerken in hybride leeromgevingen, inter-organisationeel leiderschap en de rol van bruggenbouwers. En natuurlijk bij ideeën over en kansen voor nieuwe samenwerkingen op gebied van deze thema’s.'

Contact