José Schardijn, vertrouwenspersoon

Ik werk sinds 2015 als vertrouwenspersoon bij Fontys. Ieder mens heeft recht op een veilige en integere werkplek. Daar sta ik voor! Wanneer iemand zich geïntimideerd, gepest of gediscrimineerd voelt, dan heeft dat een grote impact. De omgang en/of communicatie met jou en de "ander" kan gaan wringen.

Het is dan juist belangrijk dat er iemand naast je staat, dat je gezien en gehoord wordt, dat er erkenning is. In mijn werk als trainer/begeleider en nu ook als vertrouwenspersoon merk ik wat de meerwaarde is van het delen van je ervaringen. Spreek jezelf uit. Zowel je gedachten als je emoties. Soms heb je alleen behoefte aan een luisterend oor.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit

Soms heb je behoefte aan meedenken en meebewegen in de door jou gekozen weg en/of oplossing. Wat je bespreekt met de vertrouwenspersoon blijft tussen jou en de vertrouwenspersoon. Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn absoluut gewaarborgd. Jij houdt de regie, maar samen kunnen en weten we meer!

Als coördinator van het team Vertrouwenspersonen probeer ik naast de opvang en begeleiding van Fontys medewerkers- en studenten voorlichting te geven over ongewenst omgangsvormen. Het werk van het team vertrouwenspersonen uitdragen en zichtbaar zijn in de organisatie is continue proces.

Signaleren knelpunten

Tot slot is het van belang om mee te denken over beleid door middel van het signaleren van knelpunten. Door al deze acties proberen we voor onze medewerkers en studenten van Fontys Hogeschool ons steentje bij te dragen aan het creëren van een veilige werk- en studeeromgeving.

Heb je issues op het gebied van inclusiviteit in je team, neem dan gerust contact met mij op. Ik kan je adviseren en samen kunnen we kijken wat de beste aanpak is.

Contact