Ilonka van der Sommen, autismespecialist

Wie ben ik?

Opgegroeid in een naoorlogse portiekwoning in Den Haag in een gezin waar de Indische invloeden een grote rol speelden, was diversiteit voor mij geen vraag, eerder een alledaags gegeven. De interesse in zijn wie je bent en wie je worden wilt, heb ik van jongs af aan.’

Wat houdt je functie in?

‘Ik ben werkzaam bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). Daar verzorg ik modules rond autisme en neurodiversiteit en studiecoaching, zowel in de master Educational needs als in de practitioner Autisme en in trajecten in zorg, onderwijs en bedrijven.

Daarnaast ben ik lid van de kenniskring van het lectoraat Waarderen van diversiteit, waar ik mij onder meer richt op de kracht van reflectieve storytelling, inclusieve taal en toegankelijkheid . Bij Fontys ben ik betrokken bij de Taskfore Inclusie en diversteit en de communities Fontys Pride en Autisme.’

Wat typeert je werk?

‘Anders denken, anders doen, het roept reacties op op school en in je leven. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Die nieuwsgierigheid en de kracht om met humor en verhalen mensen samen te brengen, te verbinden en bruggetjes te bouwen zorgt ervoor dat ik binnen de taken en rollen die ik binnen Fontys heb voldoende kansen zie om te werken aan een inclusief Fontys.’

Wat wil je bijdragen aan Fontys?

‘Het inzetten van woord, beeld, geluid en beleving draagt bij aan het bewustworden van wie jij bent en wat jij denkt. De kracht en impact van onder meer sense of belonging ervaar ik als een startpunt om het gesprek met mensen aan te gaan en vandaar samen te bouwen aan een leer- en ontwikkelomgeving waar je een kans hebt om te worden wie je wil.’

Waarvoor kunnen collega’s contact met je opnemen?

Als je informatie wilt over de methode See Through (kijken door de ogen van een ander) en autisme of als je een sparringpartner zoekt over deze onderwerpen.’

Contact