Dennis Arts, docent-onderzoeker 'Actieve leefstijl'

Wie ben ik?
‘Ik ben iemand die de ontwikkelingen in het werkveld intensief volgt en wil beïnvloeden. Ik beweeg graag tussen de linies van een organisatie (letterlijk en figuurlijk) waarbij ik collega’s en studenten inspireer met nieuwe ideeën. Sport, bewegen en vitaliteit loopt daar als een rode draad doorheen.’

Wat houdt je functie in?
‘Op dit moment werk ik als docent-onderzoeker in ons lectoraat ‘Move to Be’ binnen het thema ‘Actieve leefstijl’ met als onderzoekslijn technologie, beweeggedrag en vitaliteit. Dit geef ik mede vorm door een promotietraject aan de TU/e waarbij we kijken naar de wijze waarop technologie ontworpen wordt om mensen in beweging te krijgen.’ Daarnaast heb ik binnen ons instituut de rol om nieuwe producten en diensten voor ons werkveld te ontwikkelen. Dit alles in het kader van een leven lang ontwikkelen. Dit doen we met name aan de hand van resultaten uit ons onderzoek en onderwijs uit de Associate degrees, bachelors en masters.’

Wat typeert je werk?
‘Mijn werk is heel divers en daardoor enorm uitdagend. De kern is vooral om kennis te ontwikkelen en om te zetten naar ‘kunde’. Die kennisontwikkeling zit hem in het onderzoek dat ik doe en anderzijds probeer ik, samen met ons team, die kennis naar buiten te brengen op een manier die voor onze werkveldpartners meteen (praktisch) toepasbaar is. Daarnaast werk ik nog steeds met studenten die we betrekken bij ons onderzoek en willen laten profiteren van nieuw ontwikkelde kennis.

Wat wil je bijdragen aan Fontys?
‘Ik ben van mening dat het hbo-onderwijs veel te bieden heeft als het gaat om praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe tools en methodieken waar het werkveld iets aan heeft. Samen met studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld kunnen we prachtige leerwerkplekken inrichten waarbij we onderzoek en onderwijs kunnen combineren en meteen kunnen laten landen in de praktijk. Dat doen we onder andere via de Workplace Vitality Hub, op de High Tech Campus, waar we laten zien hoe de kantooromgeving van de toekomst eruit zou kunnen zien. Daarnaast zetten we innovatieve producten in de markt zoals bijvoorbeeld de WorkWalk waarin we bedrijven ondersteunen in het implementeren van ‘wandelend werken’.

Welke toekomstplannen/ambities heb je?
‘Naast het afronden van een promotietraject wil ik samen met mijn collega’s een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van onze samenleving. Samen met studenten en werkveld wil ik werken aan maatschappelijke impact waarbij we vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen bieden. De ambitie is om iedereen, van jong tot oud, een leven lang te laten bewegen. Dat doe ik het liefst Fontys breed en in samenwerking zoals bijvoorbeeld de master Healthy Ageing Professional en de verschillende Centres of Expertise.

Waarover kunnen collega’s contact met je opnemen?
‘Ik nodig iedereen uit om eens een kijkje te nemen op www.eenlevenlangbewegen.com. Ik vind het boeiend om over alle thema’s die daar aan bod komen van gedachte te wisselen met collega’s. Ik vind het ook leuk om met collega’s in gesprek te gaan over de wijze waarop we onderzoek, onderwijs en werkveld proberen te versterken.’

Contact