Selectie buitenlandminoren voortaan zonder (onbewuste) vooroordelen bij Fontys

Honderden Fontysstudenten studeren jaarlijks aan een buitenlandse universiteit.
Wat als je studentaanvragen voor een minor in het buitenland anoniem kunt beoordelen? Dan verloopt de selectie eerlijker en inclusiever, zo redeneerde coördinator Nick Adriaans. Samen met Elly Song en andere collega’s bij Fontys hield hij een pilot die aantoonde dat het kan.

‘We beoordelen studenten zonder vooringenomenheid’, zegt Nick Adriaans, coördinator Erasmus+ en Scholarships en actief in de Fontys Expertgroep Inclusie. ‘Ik vind het echt beter. Je richt je op hun motivatie en anders niets.’ Elly, International Mobility Coordinator: ‘Het is objectiever. De procedures zijn verder precies hetzelfde.’

Nick Adriaans
Nick Adriaans

Eerst even hoe het selectieproces er een aantal maanden geleden nog uitzag. Een student leverde een verzoek in voor een buitenlandminor, inclusief motivatie voor de minor, land en universiteit naar keuze. Team Study Abroad en de Fontyscoördinatoren Internationalisering beoordeelden de aanvragen en selecteerden studenten voor de partneruniversiteit naar keuze.

Die selectie is nodig omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is bij partners van Fontys. Er zijn ruim voldoende plekken, maar studenten kiezen vaak voor dezelfde partners en dat maakt een selectieprocedure noodzakelijk. Voor de meeste plaatsen in Europa verstrekt het Erasmus+-programma voor onderwijs, training, jeugd en sport in Europa beurzen aan Fontysstudenten. Hiermee krijgen zij budget voor tijdens het verblijf aan een Europese partnerinstelling.

Gewogen selectie

Om tot een gewogen selectie te komen, gebruikte de selectiecommissie scoringscriteria. Als twee studenten even hoog scoorden voor dezelfde minor moest ze een keuze maken. Het was bekend om wie het ging, inclusief geslacht, geboortedatum en nationaliteit.

Sinds een paar maanden is dat voor Fontysbrede partnerscholen niet meer zo. Dankzij een technische oplossing ziet Team Study Abroad bij de aanvraagbeoordeling alleen nog het instituut van de student en het studentnummer. Daardoor kan het de aanvragen nu alleen nog op basis van de motivatie en die scoringscriteria beoordelen. Onbewuste vooroordelen spelen geen rol meer.

Onbewust bevooroordeeld

De aanzet voor de anonieme beoordeling van buitenlandminoraanvragen kwam indirect tot stand dankzij de lectorale rede van Linda van den Bergh, lector Waarderen van diversiteit bij Fontys. Nick was tijdens haar rede present als lid van de Fontys Expertgroep Inclusie, die zich inzet om de hogeschool meer inclusief te maken.

‘Ze stelde dat iedereen onbewust bevooroordeeld is. Dat je die vooroordelen niet echt in de hand hebt. Haar speech triggerde me om de selectie inclusiever te maken. Voor een student is een buitenlandminor en de plaatsing bij een bepaalde partnerinstelling heel belangrijk. Daarom is het zo goed dat we onbewuste vooroordelen op deze manier kunnen uitschakelen.’

Motivatie van de student

Zonder die vooroordelen is de motivatie van de student nog belangrijker dan die al was. Elly: ‘Gaf iemand specifieke redenen waarom deze student naar een specifieke partner wilde gaan? Waarom in dat land? En wat zou de student aan deze specifieke partner hebben?’

Elly Song
Elly Song

‘Universiteiten in Spanje zijn populair onder onze studenten, maar er is maar een beperkt aantal plaatsen.’ Nick: ‘Daarom proberen we studenten te stimuleren een partner te kiezen waarop minder studenten inschrijven. Zoals de Baltische staten, of Tsjechië.’

In maart ontving de selectiecommissie 600 aanvragen voor één van de twee soorten partneruniversiteiten in het buitenland: de Fontysbrede partners en de Fontys Cluster Partners. Fontysbrede partners bieden minoren aan die niet noodzakelijk opleiding-gerelateerd zijn. Minoren van Cluster Partners zijn dat wel.

Probleemloos

Nick en Elly en hun collega’s besloten de pilot uit te voeren onder de 140 Fontysbrede Partner-aanvragen. Nick: ‘We wilden zien hoe het ging. Het werkte probleemloos en dus kunnen we het nu uitbreiden naar de Cluster Partner-selectieprocedure.’

Hoewel die selectieprocedure zo eerlijker verloopt, is er iets anders dat misschien nog belangrijker is. Elly: ‘We worden ons er steeds meer van bewust van wat we kunnen doen op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. Er zijn waarschijnlijk nog veel meer dingen die we kunnen verbeteren. Stap voor stap wordt het beter.’

Auteur: Erwin Blatter

Reacties

De redactie keurt reacties voordat ze geplaatst worden. Dit doen wij alleen op werkdagen. Reacties die niet over de inhoud van het artikel gaan en kwetsend kunnen zijn voor (groepen) mensen, worden niet toegelaten op dit platform.