Professionele Leergemeenschappen Internationale Competenties

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) heeft vanuit het project Internationale Competenties een tweetal Professionele Leergemeenschappen opgericht. Deze leergemeenschappen hebben als doel om onderwijsprofessionals en lerarenopleiders op een reflectieve en effectieve manier met elkaar in gesprek te laten gaan over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kinderen en jongeren van nu goed kunnen functioneren in onze snel veranderende maatschappij.
Locatie
Tilburg
Duur
2 uur
Startdatum
11 oktober

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Docenten | Studentcoaches

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Verbinder | Inspirator

Omschrijving

Binnen de Brainport Regio is er in 2021 gestart met een investering in het professionaliseren van onderwijsprofessionals. Binnen de gedachte dat kinderen en jongeren van nu een toekomst tegemoet gaan waarin zij moeten meebewegen met snelle en complexe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is het voorwaardelijk dat zij werken aan essentiële internationale competenties die hen helpen zich te ontwikkelen tot wereldburgers. De onderwijsprofessionals hebben een sleutelrol als het gaat om het begeleiden van dit proces. Dat stelt eisen aan de bekwaamheid van die onderwijsprofessionals en aan de lerarenopleiders die hen opleiden. Op de Lerarenopleiding in Tilburg (FLOT) heeft dit vorm gekregen in het project Internationale Competenties. Vanuit dit project Internationale Competenties bieden we in 2023/2024 een tweetal Professionele Leergemeenschappen aan met de volgende overkoepelende thema’s:

 • Vroeg vreemde taal onderwijs (vvto) en tweetalig onderwijs (tto)
 • Internationale competentie ontwikkeling

Een PLG biedt de kans om, met regelmaat, uit de hectiek van de eigen onderwijspraktijk te stappen en op een reflectieve én doelgerichte manier met elkaar in gesprek te gaan over die praktijk. De PLG wordt door ons, leraren en lerarenopleiders, zelf vormgegeven. We gaan elkaar kritisch bevragen op professionele dillema’s, op ideeën voor verbetering, stellen onze onderwijspraktijk aan elkaar open, komen samen tot effectieve professionele gesprekken en ontwikkelen samen nieuwe inzichten die we kunnen inzetten in onze onderwijspraktijk. Elke PLG kent 8 bijeenkomsten. De aangeboden PLG’s worden gefinancierd vanuit Brainport-Eindhoven voor onderwijs professionals uit de Brainport regio. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Dit project Internationale Competenties en professionalisering lerarenopleiders en onderwijsprofessionals loopt tot 2025. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan een PLG? Geef je dan op voor 22 september 2023. Zie de bijlage voor de omschrijving van de PLG’s.

Resultaat

 • Verdieping op het gebied van interculturele en internationale competenties.
 • Opbouw van duurzame community op het gebied van internationalisering.

Data en tijden

De eerste bijeenkomst vindt woensdag 11 oktober van 15.00 tot 17.00 uur plaats. Hierna gaan we
als groep afspraken maken over vervolgmomenten. Bijvoorbeeld:

 • Woensdag 15 november, 15.00 - 17.00
 • Woensdag 13 december, 15.00 - 17.00
 • Woensdag 31 januari, 15.00 - 17.00
 • Woensdag 1 maart, 15.00 - 17.00
 • Woensdag 27 maart, 15.00 - 17.00
 • Woensdag 24 april, 15.00 - 17.00
 • Woensdag 5 juni, 15.00 - 17.00

De gemiddelde tijdsinvestering is 16 tot 18 uur in totaal (verdeeld over het studiejaar).

De eerste bijeenkomst staat gepland voor Tilburg. De vervolgbijeenkomsten kunnen in overleg ook in Eindhoven plaatsvinden.

Meer info

Mücan Benli
m.benli@fontys.nl

Kosten: € 0

Georganiseerd door: Fontys Lerarenopleiding Tilburg