Niet Pluis, Porfessionele verdieping huiselijk geweld en kindermishandeling

Professionele verdieping van huiselijk geweld en kindermishandeling d.m.v. een interactief programma met verschillende werkvormen.
Locatie
Eindhoven
Duur
5 bijeenkomsten
Startdatum
19 maart

Klaar voor de volgende stap?

Meld je meteen aan en start met je nieuwe ontwikkeling

Aanmelden

Voor wie?

Fontysprofessionals | Docenten | Medewerkers ondersteuning (OOP) | Studentcoaches

Om je te ontwikkelen naar de Fontysrol(len):
Expert

Omschrijving

De cursus Niet pluis, dichterbij dan je denkt! biedt jou kennis, bewustwording en handvatten die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Hierdoor ben je er bewust van hoe je moet handelen en vergroot je jouw intrinsieke motivatie om in actie te komen.
Aan het eind van de cursus heb je:

  • Kennis en achtergronden over patronen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zowel kindermishandeling en huiselijk geweld als ouderenmishandeling en seksueel misbruik).
  • Kennis van de meldcode met afwegingskader.
  • Kennis van het veiligheidsplan en gefaseerde ketensamenwerking.

Deelnemers krijgen het “Achter de voordeurspel” van Achter de voordeur producties en het boek “Het bevuilde
nest” van Jose Al.

Resultaat

Na afloop kun je:

  • De stappen van de verbeterde meldcode met afwegingskader doorlopen.

  • Zorgen bespreekbaar maken met de mens en diens netwerk (stap 3 uit de Meldcode).

  • De juiste hulp inschakelen voor de mens en diens netwerk.

Data en tijden:

Lesdagen vinden plaats op dinsdag van 12.30 tot 17.00 uur.
Dag 1 | 19 maart 2024
Dag 2 | 02 april 2024
Dag 3 | 09 april 2024
Dag 4 | 07 mei 2024
Dag 5 | 28 mei 2024

Meer info

Brechtje Poelman

Kosten: N.v.t.

Georganiseerd door: Fontys Paramedische Hogeschool