Week van de Circulaire Economie, 11 - 16 maart

Fontys Centre of Expertise for Sustainable and Circular Transitions organiseert in de week van 11 t/m 16
maart verschillende bijeenkomsten met betrekking tot "De week van de Circulaire Economie".

Datum: 12 maart: Circulaire economie in het onderwijs, wat moet ik daarmee? 
Tijd:
9.30 - 14.15 uur
Locatie:
Rachelsmolen 1, Eindhoven, gebouw R3, Inspiration Center

Datum: 13 maart
Tijd: 10-15 - 17.30 uur
Locatie: Rachelsmolen 1, Eindhoven, gebouw R3, Inspiration Center

Inhoud
Op woensdag 13 maart presenteren het CoE eind van de middag in aanwezigheid van verschillende circulaire ondernemers, de ‘Atlas van de circulaire pioniers’. In het daaropvolgende debat wordt ingegaan op wat deze ondernemers doen om een succesvolle stap naar circulair ondernemen te maken. Al deze bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van bewustwording en het stimuleren van initiatieven op het gebied van circulariteit. Vanuit het onderzoek en als kennisinstelling wordt een platform geboden voor het delen van kennis, het bevorderen van innovatie en het aansporen tot actie om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Laten we samen die versnelling inzetten!

Aanmelden