Symposium: ‘Samen opleiden voor onderwijs in beweging’


Datum: 19 juni
Tijdstip: 13.15–17.00u
Locatie: Fontysgebouw en Toon Hermans Theater in Sittard

Inhoud

Het onderwijs waar we leraren voor opleiden is volop in beweging. Grote vraagstukken zoals kansengelijkheid, kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort en de kwaliteit van de lerarenopleiding vragen om nieuwe antwoorden. Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) werkt samen met vo- en mbo-scholen in Limburg om deze vragen en problemen aan te pakken. Het FLOS-lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ houdt over deze onderwerpen in samenwerking met de Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL) en de Opleidingsschool MBO-docent Limburg (OMDL) het symposium ‘Samen opleiden voor onderwijs in beweging’.

Naast workshops, presentaties van good practices uit de onderwijs- en opleidingspraktijk presenteren FLOS-studenten bijzondere afstudeerprojecten in de schoolpraktijk.

Meer informatie