'Aandacht voor (hoog)sensitiviteit in het onderwijs'


Datum: 
21 februari
Tijdstip: 19-20u
Locatie: online

Inhoud
Dit gratis webinar over (hoog)sensitiviteit in het onderwijs wordt geleid door Marianne den Otter, orthopedagoog en docent bij Fontys OSO Master Educational Needs en is bedoeld voor professionals in het onderwijs. Gastsprekers zijn Veronique de Gucht van Universiteit Leiden en Katinka de Croon en Ingrid Groot Bleumink van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE).

Het webinar is een vervolg op het webinar ‘Aandacht voor (hoog)sensitiviteit' van 1 februari 2023, waar werd ingegaan op het belang van de sensitieve professional en het (h)erkennen van (hoog)sensitiviteit bij lerenden én jezelf. Zicht op (hoog)sensitieve kenmerken draagt bij aan kennis, begrip en passende ondersteuning en het creëren van een positieve omgeving als voorwaardelijkheid om succesvol te kunnen leren en presteren. De omgeving kan een ‘positief of negatief’ effect hebben op het welzijn en welbevinden en daarmee op het versterken of verminderen op groeikansen.

Dit vervolgwebinar start met kennis over (hoog)sensitiviteit, Sensory Processing Sensitivity (SPS) en Omgevingssensitiviteit. Met een bruggetje van theorie naar praktijk: bruikbare methodieken en instrumenten, aansluiten bij leerervaringen en helpende strategieën bij (hoog)sensitiviteit.

Heb je het eerste webinar gemist? Geen probleem. Kijk het eerste webinar dan ter voorbereiding terug. Het staat op de website ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ van Anouke Bakx, onder het projectthema ‘Hoogsensitiviteit’. Dit is ook de vindplaats voor wetenschappelijke en praktijktheorie bronnen op dit thema.

Aanmelden