Esther Tonnaer, consultant studentcoaching

Wie ben ik?
‘Vanaf 2018 houd ik me binnen Fontys bezig met de thema’s studentcoaching en studentenwelzijn. Dit doe ik vanuit de dienst Studentenvoorzieningen (SV) samen met collega’s van de instituten en andere diensten, maar waar kan zeker ook met studenten. Ik draag graag mijn (indirect) steentje bij aan de ontwikkeling van onze studenten. Vanuit Fontys gaan we ervoor om ieders talent optimaal te ontwikkelen. Dat start met de student en de omstandigheden van de student te zien, aan te sluiten op de kwaliteiten van de student, samen te zoeken naar mogelijkheden en de student te begeleiden in het leerproces.’

Wat houdt je functie in?
‘Als consultant heb ik diverse rollen. Ik werk als projectleider bij diverse projecten, zoals “Jobcoaching” en de ontwikkeling van een nieuw reflectie-instrument voor (studie)loopbaankeuzes van studenten. Daarnaast ben ik echte verbinder. Dit uit zich onder meer bij het Fontysbrede netwerk Studentcoaching. Verder zet ik me in voor topsport-studenten binnen Fontys.’

Wat typeert je werk en waar zet jij je voor in?
‘Mijn werk is dynamisch en bestaat vaak uit verbindingen leggen. Ik heb veel contact met collega’s uit de instituten en diensten. Ik probeer signalen op te vangen vanuit de onderwijspraktijk op gebied van studentcoaching, om dan samen te bepalen wat en vooral ook wie daarvoor nodig is. In cocreatie en partnerschap aan de slag om zo een bijdrage te leveren aan goede coaching voor de student. Maar ook dat we onze belofte, vastgelegd in Fontys for Society, met z’n allen waarmaken. Het is zo belangrijk dat we van en met elkaar blijven leren. Dat we ons inzetten om de lessons learned en werkende principes verder te brengen in onze organisatie, want we werken veelal aan dezelfde thema’s met gelijkaardige vraagstukken. Het is dan handiger en efficiënter om dit samen te doen. Daar hebben meer studenten en collega’s uiteindelijk profijt van.’

Welke ambities heb je?
‘Komend jaar hoop ik dat ik samen met Fontyscollega’s een essentieel verschil kan maken op gebied van coaching van onze studenten. En dat dan met name de studentcoaches, slb-coördinatoren en begeleidingsteams van de instituten zich nog beter uitgerust voelen om hun zeer belangrijke werk te kunnen uitvoeren. De collega’s in en rondom het onderwijs maken tenslotte het verschil voor onze studenten. Zij zien en spreken de studenten en staan in nauw contact met onze studenten. Zij bemerken als eerste als een student een vraag heeft.

Het gaat erom dat we een community zijn waar ieder mens zich gezien en geaccepteerd voelt (van mens tot mens) en zich kan ontwikkelen.’

Waarover kunnen collega’s contact met je opnemen?
‘Met alles aangaande de thema studentcoaching, studentenwelzijn en inclusie, maar natuurlijk ook over de dienstverlening van de dienst SV. Maar ik wil ook iedereen vragen nieuwsgierig naar de ander te blijven, actief te vragen hoe het met de ander gaat en het verschil te maken van mens tot mens.’

Contact